Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Tjänsten är placerad vid Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, campus Östersund. Vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism är i dagsläget drygt 65 personer verksamma. Forskningen inom ämnet kulturgeografi är i huvudsak inriktad mot olika aspekter av turism och friluftsliv, arbetsliv och arbetsmarknad samt planering och markanvändning. Institutionen och forskningscentret Etour erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö. Vid Mittuniversitetet erbjuds kurser i kulturgeografi från A-nivå till avancerad nivå.

Kvalifikationer:
För att söka tjänsten krävs att sökande har disputerat inom en treårsperiod före ansökningstidens utgång. Vissa undantag från denna regel medges, läs mer på Mittuniversitetets anställningsordning samt se avtalstext: https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf, och eller kontakta fackliga representanter (kontaktuppgifter nedan).

Tjänsten är knuten till forskningsprojektet Collaborative and sharing workspaces: policies for youth in EEA peripheral regions (Cowork4YOUTH), som finansieras av Iceland, Liechtenstein and Norway genom EEA Norway Grants Fund for Youth Employment. Projektets övergripande syfte är att öka kunskapen om verkningsgraden hos existerande policies när det gäller unga vuxna som varken arbetar eller studerar, samt att bidra med policyrekommendationer som kan förbättra den här gruppens möjligheter i EES-regioner med strukturella utmaningar. För ytterligare information se: https://issuu.com/cowork4youth/docs/cowork4youth_presentation.pptx

Arbetsbeskrivning:
Sökande förväntas utveckla och genomföra egen forskning med anknytning till ovan angivna projekt. Ytterligare arbetsuppgifter består i att samförfatta rapporter och vetenskapliga artiklar, samt att bidra till formuleringen av policyrekommendationer. Undervisning och institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av en heltid ingår i tjänsten.

Bedömningskriterier:

- Dokumenterad teoretisk och metodologisk skicklighet inom arbetsgeografi, arbetsvetenskap eller jämförbart ämne
- Mycket goda kunskaper i engelska (muntliga såväl som skriftliga)
- Goda kunskaper i svenska betraktas som en fördel

Ansökan: Sökande anmodas inkomma med följande handlingar:

- Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för den sökta tjänsten (max 1 sida)
- Vidimerad CV
- Kopior av examina och intyg
- Beskrivning av sökandes tilltänkta forskning, samt hur denna knyter an till Cowork4YOUTH (max 3 sidor)
- Ett exemplar av sökandes doktorsavhandling
- Kontaktuppgifter för två referenspersoner verksamma i en akademisk miljö
- Andra handlingar av relevans för den sökta tjänsten

Lön: Individuell lönesättning.

Information:
Ytterligare upplysningar gällande tjänsten kan erhållas genom Prefekt Daniel Laven, 010-1428620, Docent Kristina Zampoukos, 010-1427912, eller Professor Dimitri Ioannides, 010-1428711.

Anställning: Heltid i två år. Tjänsten tillträds den 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund, Sverige.

Vi ser fram emot att motta din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-28.

Tillträde 1 mars 2022 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2789
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2022-01-28

Tillbaka till lediga jobb