Mittuniversitetet, Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området.

Existerande forskargrupper inom matematik är verksamma på Campus Sundsvall inom områdena komplex analys samt matematisk fysik och diskret matematik, på Campus Östersund inom området homogeniseringsteori.  

Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna kommer att ha ett fokus på utbildning men även rymma en del forskning som kan komma att expanderas med externa medel.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning på och utveckling av campus- och internetbaserade kurser på grund- och avancerad nivå inom matematik.
 • Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander kan ingå.
 • Forskning, som bedrivs såväl självständigt som i samverkan med institutionens forskare, och som inkluderar arbete med forskningsansökningar.
 • Medverkan i institutionens och universitetets interna administrativa och kollegiala arbete.

Behörighet och bedömningsgrund:
För att vara behörig till tjänsten krävs att man har avlagt doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Om den sökande saknar högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, ska den nyanställde universitetslektorn uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets Anställningsordning samt i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Utöver det som anges ovan kräver befattningen:   

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik.
 • Goda kunskaper i svenska och/eller engelska i både tal och skrift.
 • God samarbetsförmåga.
 • Den sökandes forskningsinriktning bidrar till den existerande forskningsmiljön.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder:

 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom större delen av undervisningen sker på svenska.
 • Aktiv i att söka externa forskningsmedel.
 • Erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.
 • Erfarenhet av handledning av självständiga arbeten och/eller doktorander.
 • Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten.
 • Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och E-lärande.

Handläggning:
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information:
Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010 142 85 22, tomas.nilson@miun.se, ämnesföreträdare Egmont Porten tel. 010 142 84 01, egmont.porten@miun.se, och studierektor Liselott Flodén, tel. 010 142 85 36, liselott.floden@miun.se.  Se även avdelningens hemsida www.miun.se/mod.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-12-12.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2278
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
 • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2021-12-12
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb