Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar både undervisning och forskning i ungefär lika delar. Efter de fyra åren ämnar universitetet att efter prövning anställa kandidaten tillsvidare som lektor. Ambitionen är att kandidaten ska ha nått en kompetensnivå motsvarande docent efter fyra års anställning.  Undervisning kommer att ske inom visualisering, datorgrafik och relaterade kurser, samt relaterade administrativa uppgifter. Forskningen innebär att genomföra nyskapande teoretiska och experimentella vetenskapliga studier inom visualisering (speciellt informationsvisualisering) och visuell analys, och den  innefattar teoretisk analys, praktiska experiment, algoritmdesign och implementering i programvara samt dokumentation i form av vetenskapliga artiklar och rapporter. Forskningen kommer att genomföras i forskargruppen Realistisk 3D, men den sökande kommer att samarbeta med lärare och forskare inom flera discipliner och avdelningar vid Mittuniversitetet, samt med myndigheter och industriella partner. Arbetet innefattar även formulering av forskningsansökningar.

Behörighet och bedömningsgrund
För att kvalificera sig för anställning som biträdande lektor ska den sökande ha en doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig  kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens normalt högst fem år  innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut (för undantag se HF 4 kap 4 a §). Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Högkvalitativ erfarenhet och publikationer inom området är meriterande. Bevisad förmåga att arbeta i forskningsprojekt och pedagogisk erfarenhet är också meriterande. Särskild vikt kommer att läggas på en stark matematisk bakgrund och dokumenterad erfarenhet av forskning inom informationsvisualisering och visuell analys. Som biträdande lektor måste du kunna kommunicera i olika sammanhang. Forskningen utförs i en internationell miljö som kräver mycket goda färdigheter att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, både skriftligt och muntligt. Undervisningen är emellertid huvudsakligen på svenska. God förmåga att kommunicera på svenska är därför meriterande, men inte ett krav. Efter två års anställning uppmanas den sökande att undervisa på svenska.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid, visstidsanställning under 4 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Dr. Patrik Österberg, patrik.osterberg@miun.se, 010-1428614 och forskningsledare Prof. Mårten Sjöström, marten.sjostrom@miun.se, 010-1428836.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-05-18.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2018/920
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-10
Sista ansökningsdag 2020-05-18

Tillbaka till lediga jobb