Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och teknologi

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter
Målet för denna anställning är forskning som undervisning till ungefärligen samma omfattning. Forskningen kommer att bedrivas inom forskargruppen Communication Systems and Networks (CSN) som leds av prof. Mikael Gidlund och prof. Tingting Zhang. Inom gruppen kommer du att samarbeta aktivt med övriga forskare i gruppen, men även med våra samarbetsparter inom akademi och industri. Forskningsuppgifterna innefattar teoretisk analys, algoritmdesign, och implementation av mjukvarubaserade simuleringar, samt dokumentation i form av tekniska rapporter och akademiska publikationer. Som biträdande lektor förväntas du också delta i arbete med att söka forskningsmedel från externa forskningsfinansiärer. Du kommer även att handleda doktorander och undervisa på kurser av varierande nivå.

Behörighet och bedömningsgrund
För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom Datateknik, datavetenskap, Signalbehandling, Trådlös kommunikation eller motsvarande. Vi söker kandidater med kunskap och erfarenhet inom maskininlärning, artificiell intelligens, radioresurshantering, spektrumhantering och kommunikationsprotokoll. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör med fördel ha varit inriktad mot några eller något av dessa områden. Omfattning och kvalitet hos publikationer samt förmåga att arbeta inom forskningsprojekt, framförallt externfinansierade sådana, är meriterande. Vi söker starkt motiverade kandidater som både kan samarbeta och jobba självständigt. Välutvecklad analytisk och problemlösningsförmåga är ett krav. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som biträdande lektor vid Fakultetens för naturvetenskap, teknik och medier.

Som biträdande lektor behöver du kunna kommunicera i ett flertal olika sammanhang. Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska är starkt meriterande. Pedagogisk erfarenhet och utbildningsansvar, såsom kurs- och programansvar, är meriterande och detsamma gäller högskolepedagogisk utbildning, gärna om minst 15 hp. Även erfarenheter från internationella forskarutbyten är meriterande.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Heltid under 4 år med start senast 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Information: Dr. Patrik Österberg, avdelningschef, patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14. Prof. Mikael Gidlund, forskningsledare, mikael.gidlund@miun.se.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-04-05.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/994
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Saco, 010-142 83 58
Publicerat 2020-03-10
Sista ansökningsdag 2020-04-07

Tillbaka till lediga jobb