Mittuniversitetet

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter

Institutionen avser att anställa en universitetslektor med inriktning mjukvaruutveckling/software engineering.

Grundutbildningen utgörs till större del av de båda utbildningsprogrammen programvaruteknik och informatik med inriktning systemutveckling, samt ett utbud av fristående kurser inom informatik, datateknik och datavetenskap.

Vår forskning bedrivs i huvudsak i den nyligen startade forskargruppen Mjukvaruutveckling och Utbildning (MUU) som utvecklar metoder och verktyg för mjukvaru-/systemutveckling och lärande inom området. Mjukvara utgör en central och kritisk del av vårt samhälles digitalisering och utvecklare är därför centrala för att kunna skapa och underhålla digitala system och tjänster, detta också parallellt med att den teknologiska utvecklingen fortskrider i hög fart. Vi jobbar bland annat med att förbättra testmetoder av artificiell intelligens och maskininlärningsmjukvara, för ökad förståelse för hur kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras och utvecklande av kunskap om rollen som utvecklare. Kunskapen som produceras kan leda till ett effektivare arbete, men också en mer jämlik och hållbar arbetsmiljö för utvecklare. I vår forskargrupp finns forskare med teknisk bakgrund (datateknik) och mer samhällsvetenskaplig bakgrund (informatik).

Den tilltänkta lektorn kommer bland annat att aktivt medverka i undervisningsverksamhet som inkluderar planering och genomförande av utbildning i ett antal kurser. Lektorn kommer även att ingå i MUU forskargruppen och förväntas att aktivt bidra till gruppens utveckling genom att bedriva forskning inom dess ram, söka medel i konkurrens, samt handleda studenter och eventuellt också doktorander. På sikt är förväntningen att lektorn tar större ansvar och bidrar både strategiskt och administrativ till organisationen genom tex. programansvar, examinationsansvar för kandidatuppsatser, eller andra viktiga roller inom institutionen. Även viss uppdragsverksamhet kan förekomma. Lektorn förväntas även ta en aktiv roll i utvecklingen av ämnet.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen.

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Stor vikt läggs vid den sökandes pedagogiska skicklighet. Erfarenhet av undervisning främst med inriktning mot datateknik/datavetenskap men även informatik är meriterande. 

Särskilt meriterande är doktorsexamen inom Software Engineering. Bakgrund inom undervisning/forskning i något av följande ämnen är meriterande: mjukvarusäkerhet, mjukvarutestning, CI/CD, mjukvarudesign/arkitektur eller kompetensfrågor som rör mjukvaruutvecklare. Kursansvar eller erfarenhet av självständig planering och genomförd undervisning på programmeringskurser är också meriterande, likaså att ha erhållit forskningsmedel i konkurrens, samt att ha näringslivserfarenhet.

 

Personliga egenskaper

Den sökande förväntas kunna:

  • samarbeta bra med andra människor på ett lyhört och smidigt sätt
  • arbeta mot mål och fokusera på resultat
  • ta egna initiativ, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat
  • planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och strukturerat sätt samt sätta upp och hålla tidsramar.

 

Övriga bedömningsgrunder


Goda färdigheter i både svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

 

Handläggning


Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Pär-Ove Forss, par-ove.forss@miun.se, 010-142 83 89, prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se, 010-142 83 08, eller Felix Dobslaw, felix.dobslaw@miun.se, 010-142 89 14.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på engelska.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. vidimerade intyg/betyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 av de vetenskapliga publikationerna som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-10-23. 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1899
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-10-23

Tillbaka till lediga jobb