Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %). Forskningsarbetet för denna doktorandtjänst kommer att utföras i kraftelektronikgruppen. Du kommer att ingå i en forskningsmiljö som arbetar inom områdena kraftomvandlare, elektriska drivlinor, energilagring inom transport och kraftnätsapplikationer. Elektriska energilagringssystem kommer att vara en mycket viktig del, i såväl elektrifiering av transportsystemet som att stödja elnätet för peak-shaving och stabilisering.

Doktorandpositionen fokuserar på utveckling av rekonfigurerbara batterisystem för förbättrad energieffektivitet, flexibilitet och redundans. För hög tillförlitlighet behöver batteripaket och individuella celler omfattande övervakning och modellering för uppskattningar av laddningstillstånd och hälsa. I projektet kommer rekonfigurerbara batterihanteringssystem att utvecklas baserat på inbyggda system som använder modeller och/eller metoder för maskininlärning; I projektet kommer de olika energilagringstillämpningarna både i fordon och elnät att undersökas och utvecklas för förbättrad prestanda och flexibilitet.

Som doktorand i kraftelektronikgruppen kommer du att vara en vital del av forskargruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer att bestå av kurser och eget forskningsarbete, utveckla dina kompetenser genom både teoretiska studier och experimentella undersökningar. Du förväntas föra fram egna idéer i utvecklingen av vår forskningsagenda, och att aktivt bidra till publicering och presentation av forskningsresultaten. Forskargruppen kommer i sin tur att ge ett forum för diskussion, handledning och assistans under dina studier, vilket stödjer din forskning och karriärutveckling.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete i gränslandet mellan mekaniska och inbyggda system. Tidigare erfarenhet av kraftelektronik är meriterande, men inte ett krav. Du har tidigare erfarenhet av programmering av inbyggda system och ser gärna att du även har erfarenhet av utveckling av elektronikhårdvara.

Personliga egenskaper
Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prof. Kent Bertilsson Kent.Bertilsson@miun.seKent.Bertilsson@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 89 15) eller prefekt Patrik Österberg Patrik.Osterberg@miun.sePatrik.Osterberg@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-20.

Tillträde Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1394
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-20

Tilbake til ledige stillinger