Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.
Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot idrottsorganisationer, sport- och friluftsutrustningsföretag samt sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för personer med en funktionsnedsättning och additiv tillverkning (3D-print) med tillämpningar främst inom material- och processutveckling. Forskningscentrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppgifter

Doktorandprojektet syftar till att undersöka yttre krafters påverkan på skidåkares prestation i längdskidåkning och rullskidåkning. Skidåkares prestation påverkas av flera yttre faktorer, t.ex. banans profil och längd, skidornas och snöns egenskaper, väder och vind, samt faktorer hos skidåkaren själv såsom kroppsbyggnad, förmåga att använda olika typer av energisystem och åktekniker samt dennes energieffektivitet.

Arbetet kommer således att beröra samspelet mellan människa, utrustning och omgivning och innefattar mekaniska och humanbiologiska experimentella delstudier samt utveckling av simuleringsmodeller för längdskidåkning och tillhörande experimentell verifiering.

Experiment kommer att utföras såväl i fält, på rullskidor och snö, samt i vårt vindtunnellaboratorium med inbyggt rullande band. Viktiga verktyg i studierna är mätutrustning för rullmotstånd och snö/skid-friktion, energiomsättning, vindhastighet och högupplöst positioneringssystem. Dessutom används numerisk programmering för simulering och modellering.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i något av ämnena maskinteknik, sportteknologi, teknisk fysik, teknisk design/produktframtagning, medicinteknik eller mekatronik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Vi efterfrågar sökanden som studerat mekanik (gärna biomekanik), matematik och mätteknik, gärna med inslag av sport/idrott eller medicin/fysiologi. Sökanden bör också ha god teoretisk förståelse av matematisk modellering och numerisk simulering.


Personliga egenskaper

Personliga kvaliteter som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.


Övriga bedömningsgrunder

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete och projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande.

Även erfarenhet av praktiskt handhavande med experimentella studier i lab- och fältmiljö och idrottslig bakgrund är meriterande, liksom erfarenheter av deltagande i vetenskapligt arbete.

Eftersom en viss del undervisning kommer att ingå i anställningen är goda kunskaper i svenska och eller engelska, både tal och skrift, önskvärda.

En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information

Närmare upplysningar lämnas av Proprefekt Dr. Fredrik Ståhl, fredrik.stahl@miun.se, tel. + 46 (0)10-142 84 64; Centrumledare Prof. Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se, tfn 010-142 83 01; Huvudhandledare Doc. Mats Ainegren, mats.ainegren@miun.se, tfn 010-142 84 72; Biträdande handledare Dr. David Sundström, david.sundstrom@miun.se, 010-142 86 94; eller besök institutionens hemsida eller Sports Tech Research Centre

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, beskrivning av visioner och mål enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-09.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1256
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tilbake til ledige stillinger