Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.
Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Forskargruppen i teknisk yt- och kolloidkemi vid Mittuniversitet är en del av FSCN och forskar huvudsakligen om biopolymerers grundläggande egenskaper och om cellulosamaterial i kompositer och energiomvandling. Exempelvis så studerar vi cellulosafilmer med avseende på självgenererad statisk elektricitet som kan utnyttjas för att konstruera batterifria sensorer inom Internet-of-Things-området. Nu söker vi en doktorand finansierad av Vetenskapsrådet för forskning om triboelektrisk cellulosas egenskaper och framtida applikationer.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrund
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i kemi/kemiteknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Erfarenhet av cellulosa och andra biopolymerer, samt karakteriseringsmetoder som XRD, AFM, SEM och triboelektriska nanogeneratorer anses särskilt meriterande.

Personliga egenskaper

Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.


Övriga bedömningsgrunder
Sökande måste ha en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Claes Mattsson, claes.mattsson@miun.se, 010-142 8498 och professor Magnus Norgren, magnus.norgren@miun.se, 010-142 8877.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 230521.

Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/777
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-05-21

Tilbake til ledige stillinger