Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Enheten för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserad i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. Delar av forskningen är knuten till de interdisciplinära forskningsmiljöerna Forum for genderstudies (FGV) och Risk and Crisis Research center (RCR). I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Arbetsuppgifter

Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling och utformandet av kurser. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och forskning upp till 25 % samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen. Sökande kan ha sin bakgrund inom kriminologi eller i motsvarande ämne. För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Lika stor vikt läggs vid pedagogiska och vetenskapliga meriter. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenhet av undervisning och forskning inom enhetens  forsknings och utbildningsområden är meriterande, särskilt inom området vålds och brottsprevention. Det är vidare önskvärt om den sökande har pedagogisk utbildning inom högre utbildning, eller har fått motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet på annat sätt (HF 4 kap 4§; Mittuniversitetets anställningsordning. Då anställningen omfattar studentkontakt är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat om 12 månader, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: individuell lönesättning tillämpas

Upplysningar

Upplysningar lämnas av avdelningschef Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, alt. tfn 010-142 85 47 eller proprefekt Elin Montelius, elin.montelius@miun.se alt. 010-142 81 88 eller studierektor Magnus Granberg, magnus.granberg@miun.se eller tfn 010-142 84 36.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas

  • meritförteckning
  • redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
  • publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-04-30.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/850
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-04-30

Tillbaka till lediga jobb