Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Välkommen till Mittuniversitetet där du som lektor i juridik har möjlighet att fritt forska och verka i en tvärvetenskaplig miljö. Ämnets forskning är bred och omfattar samerätt och ursprungsfolks rättigheter, offentlighet, sekretess och it-rätt, samspelet mellan privat och offentlig rätt samt överskuldsättning. Ämnets rättsvetenskapliga profil innefattar förutom traditionell rättsdogmatisk forskning även rättssociologi. Flera av ämnets forskningsprojekt är interdisciplinära och sker i samverkan med andra samhällsaktörer. Ämnets forskning är kopplad till lärosätets tvärvetenskapliga forskningscentra CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer) och RCR (Risk and crisis research centre). Vid lärosätet finns möjligheter att bedriva forskning även i andra forskningsmiljöer, inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet SustainGov och i samverkan med närliggande kommuner.

 

Arbetsuppgifter

Ämnet juridik bedriver utbildning huvudsakligen inom Förvaltningsjuridiska programmet, vilket är ett treårigt kandidatprogram tillsammans med statsvetenskap. Profilämnen är förvaltningsprocessrätt, socialrätt och offentlig upphandling. Ämnet bedriver ett intensivt utvecklingsarbete med målsättningen att bredda utbildningsutbudet i juridik vid lärosätet. Här finns möjligheter för dig som lektor att påverka och undervisa i ditt ämne.

Arbetet som lektor består i huvudsak av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, framförallt på det Förvaltningsjuridiska programmet. I tjänsten ingår forskning med fria forskningsmedel. Utöver undervisning ingår även handledning av studenter, kursansvar, kurs- och programutveckling samt egen forskning i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas också ta aktiv del i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete, kunna fylla rollen som ämnesföreträdare och delta i lärosätets nämnder. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall kan förekomma.

Anställningen är huvudsakligen inriktad mot undervisning och forskning inom det offentligrättsliga området, exempelvis inom allmän och speciell förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, offentlig upphandling och socialrätt. Därutöver finns möjlighet till undervisning och forskning inom det civilrättsliga området gällande rättsområden som är relevanta ur ett offentligrättsligt perspektiv, exempelvis avtalsrätt och arbetsrätt.

 

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar

Behörig att anställas som universitetslektor i juridik är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens och har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning). Sökande som inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp eller har motsvarande utbildning ska inom två år uppnå detta.

 

Övriga krav  

Förmåga att självständigt planera och bedriva forskning samt utmärkta kunskaper i svenska språket i tal och skrift är krav för anställningen.

 

Personliga egenskaper

Som person vill vi att du är intresserad av pedagogik och engagerad i lärandefrågor samt att du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du har god samarbetsförmåga och är resultatinriktad.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är det meriterande att ha gjort vetenskapliga publiceringar efter avhandlingen och att ha erhållit extern forskningsfinansiering. Även erfarenhet av att ansöka om extern forskningsfinansiering, leda forskargrupp och kommunicera forskningsresultat utanför akademin samt erfarenhet av interdisciplinära forskningssamarbeten och forskningssamarbeten med externa aktörer är meriterande.

Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom framgångsrik undervisning på svenska inom de områden som anställningen avser. Erfarenhet av distansundervisning, uppsatshandledning, examination, kursadministration och uppdragsutbildning på svenska från ett eller flera av dessa områden är meriterande. Även erfarenhet av utvecklingsarbete av kurser och utbildningsprogram är meriterande.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, 010-142 85 47, och ämnesföreträdare Mikael Lundholm, 010-142 86 91 eller mikael.lundholm@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-08-30.

Tillträde 2024-12-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/987
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-08-30
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb