Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Forskningsarbetet inom tjänsten kommer att ske i forskargruppen för autonoma sensorsystem. Du kommer att delta i ett stort forskningsprojekt om smarta Internet of Things (IoT) system. Energiskörd (Energy harvesting) kommer i denna kontext möjliggöra att förlänga batterilivslängden på IoT enheterna eller undvika batterianvändning helt.


Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (100 %).

Doktorandtjänsten fokuserar på estimeringen av tillgänglig energimängd i system som skördar energi från inomhusljus. Inomhusljus är en attraktiv energikälla eftersom ljus finns tillgängligt i många IoT tillämpningar. Dessutom är kostnaden på mindre solceller mycket låg och kan därför möjliggöra implementeringen av kostnadseffektiva IoT system. Det är däremot en utmaning att dimensionera dessa lösningar eftersom den tillgängliga energimängden till IoT enheten beror på platsen där enheten installeras. Estimeringen av den tillgängliga energimängden är därför ett viktigt problem att lösa och kommer vara central i doktorandtjänsten. Särskild användning av moderna modelleringsmetoder med hjälp av AI kommer att studeras och utvecklas.

Som doktorand i forskargruppen för autonoma sensorsystem kommer du att vara en central del av gruppen och samarbeta med andra doktorander, postdoktorer och seniora forskare. Dina studier kommer innehålla kurser och eget forskningsarbete, och du kommer att utveckla din kompetens genom teori och praktik. Du förväntas att ta initiativ genom att föra fram egna idéer, samt att bidra till publikationer och annan kommunikation av forskningsresultat. Forskargruppen i sin tur kommer att vara ett forum för diskussioner och ger dig handledning och stöd under dina studier och din yrkesutveckling. Du kommer att vara en del av en ledande forskningsgrupp inom lågenergi sensorsystem och du har möjligheten att nyttja gruppens stora internationella nätverk. 


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, elektronik eller datateknik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt. Goda kunskaper i svenska är meriterande.

 

Bedömningsgrunder

Bedömningen av ansökningar ske på basis av sökandens tidigare meriter (t ex examensarbeten, projekt, praktik eller yrkeserfarenheter), relevansen av sökandens tidigare utbildning och kurser, resultat på tidigare utbildningar, samt sökandens motivation och vision för forskarstudier.

Vi anser det som fördelaktigt om sökanden trivs med arbete kopplat till hårdvarunära användningar som inbyggda system eller sensorsystem. Tidigare erfarenhet av energy harvesting och/eller maskininlärning är meriterande men inget krav. Sökanden bör ha tidigare erfarenheter av programmering i t ex Python, Matlab eller C++.


Personliga egenskaper

Utöver dina tekniska kompetenser kommer din lämplighet för forskarstudier bedömas med hänsyn till din samarbetsförmåga, din förmåga att arbeta individuellt, samt din kommunikationsförmåga.

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Bengt Oelmann (epost: bengt.oelmann@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 87 02) eller prefekt Patrik Österberg (epost: patrik.osterberg@miun.se, telefon: +46 (0) 10 142 86 14).

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla ett CV, intyg från tidigare utbildning(ar), samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-10.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1961
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-11-10

Tillbaka till lediga jobb