Mittuniversitetet, Institutionen för data- och systemvetenskap

Institutionen för data och systemvetenskap har verksamhet i två ämnen datateknik och informatik. Vid institutionen finns också en forskargrupp som ingår i universitetets forskargrupp Forum för digitalisering.

Arbetsuppgifter:
Mittuniversitetet söker en universitetsadjunkt i informatik som kan medverka i utbildningen på grundläggande nivå. I arbetet ingår i första hand undervisning inom informatik med tillhörande undervisningsadministration. I arbetsuppgifterna kan kurser i systemutveckling, systemutvecklingsmetodik, vetenskaplig metodik, projektledning och handledning av uppsatser på olika nivåer ingå. Undervisningen sker främst i blandad form.

Behörighet och bedömningsgrund:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Sökanden skall ha god förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.

Särskilda behörighetskrav:
Vi har behov av kompetens inom områden som praktisk systemutveckling, systemutvecklingsmetodik, vetenskaplig metodik, projektledning, men också ett stort behov av kompetens inom handledning av examensarbeten. Meriterande är därför en person som har arbetat med handledning i allmänhet och handledning av examensarbeten i synnerhet. Viktigt att den sökande behärskar svenska, då vår undervisning sker på svenska

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Vikariat 100%, dock längst till och med 2023-08-15. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Pär-Ove Forss, 010-142 83 89, par-ove.forss@miun.se eller biträdande prefekt Thomas Persson Slumpi, 010-142 83 73, thomas.persson@miun.se

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för forskningserfarenheter och pedagogisk erfarenhet, med fokus på handledning, vetenskapligt skrivande och vetenskaplig metod.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-11-05.

Tillträde Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2003
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Gertrud Olauzon, Fackförbundet SACO, 010-142 83 58
Sista ansökningsdag 2021-11-05

Tillbaka till lediga jobb