Mittuniversitetet, Institutionen för design

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

På Institutionen för design finns Mittuniversitetets alla konstnärliga ämnen samlade. För närvarande finns det två utbildningsprogram kopplade till institutionen – Grafisk design och Industridesign. Institutionen ger också fristående kurser inom ämnet fotografi.

Arbetsuppgifter: Kursansvar, undervisning (sker både på svenska och engelska), handledning och examination. Samverkan med omgivande samhälle, administrativa uppgifter, liksom medverkan i institutionsgemensamma aktiviteter och pedagogiskt utvecklingsarbete. Deltagande i institutionens gemensamma utvecklingsarbete med att bygga upp forskning inom designområdet ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållandena. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt fastställda Kvalitetskriterier för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier .

Viktiga egenskaper är förmåga att utveckla verksamhet, driva samverkansprocesser samt skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom ämnet industridesign men även med andra ämnen, med professionsutövare samt andra aktörer inom designområdet och med omkringliggande samhälle. Meriterande är erfarenhet av att kunna organisera, leda och driva projekt.

Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning samt undervisning på universitetsnivå är ett krav. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av professionellt industridesignarbete inom näringsliv eller organisationer samt även dokumenterad erfarenhet av olika typer av undervisning, handledning och examination. Den sökande ska vara förtrogen med designbranschen.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Anställningen omfattar 40 % av heltid och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt vid Institutionen för design, Kristina Brink, tfn. 070-521 13 36, mail kristina.brink@miun.se

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig eller konstnärlig meritering och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer eller högst 5 konstnärliga arbeten som önskas åberopas med motivering över urvalet.

 Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-12-29

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt övernskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/2000
Publicerat 2019-12-02
Sista ansökningsdag 2019-12-29

Tillbaka till lediga jobb