Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vi forskar och erbjuder utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap.

Sociologi har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbetslivs- och genusforskning. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv).

Arbetsuppgifter

Forskarstudier samt institutionsgöromål och/eller undervisning.

Beskrivning av doktorandstudiernas omfattning

Forskarstudier (80%) samt institutionsgöromål och/eller undervisning (20%) under fem år.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. Det sistnämnda förtydligas av kravet att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställningen krävs dokumenterad fallenhet för forskning, uppvisad i C- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan bör också åtföljas av en projektskiss på max 5 A4-sidor, som ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar. Vi ser gärna att sökande till den aktuella doktorandtjänsten anlägger ett risk- eller krisperspektiv i sin projektskiss. Dokumenterad erfarenhet av sociologi med inriktning mot något av nämnda forskningsområden utgör en särskild merit. Ämnet har ambitionen att öka heterogeniteten i personalgruppen vad gäller exempelvis kön, etnicitet och funktionsvariationer

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap.

Anställning och tillträde

Heltid under fem år. Tillträde 1 november.

Anställningsort Östersund

Lön Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

För mer information Professor Roine Johansson, e-post: Roine.Johansson@miun.se, tfn: 072-5816153.

Ansökan

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats(er) och en kortfattad beskrivning (högst 5 sidor) av det tänkta avhandlingsämnet samt andra relevanta publikationer. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda via vårt rekryteringssystem senast 1 oktober 2019.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-11-01
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/1443
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2019-08-27
Sista ansökningsdag 2019-10-01

Tillbaka till lediga jobb