Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Befattningen som universitetslektor i omvårdnad är placerad vid institutionen för omvårdnad. Universitetslektor i omvårdnad är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska samt till fristående kurser i omvårdnad och forskarutbildning i omvårdnad.

Arbetsuppgifter: Universitetslektor i omvårdnad är tillsammans med professor och övriga lektorer i ämnet ansvarig för utvecklingen av ämnet omvårdnad på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i omvårdnad omfattar undervisning och handledning, seminarieverksamhet och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsinformation till andra. Den sökande förväntas även också att delta i pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. 

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i omvårdnad eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4§). För anställningen gäller att den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning samt kunna undervisa på svenska.  

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning och HUVs regler och anvisningar. 

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.  

Anställning och tillträde: Heltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marie Häggström Marie.Haggstrom@miun.se alt 010 142 86 69 och ämnesföreträdare Malin Rising –Holmström, Malin.Rising-Holmstrom@miun.se alt 010 142 84 23. 

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar. 

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-31.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/1010
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Tillbaka till lediga jobb