Mittuniversitetet, Fakultet för humanvetenskap, Institutionen för omvårdnad

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Mittuniversitetet och Region Västernorrland samfinansierar en förenad anställning som klinisk lektor. Vi söker en lektor till uppdraget att verka som klinisk lektor under åtminstone de första två anställningsåren varefter verksamheten ska utvärderas. För den skull besluten om fortsättning inte tas är anställningen ändå en tillsvidareanställning som universitetslektor i omvårdnad vid universitetet.

Vid Institutionen för omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Institutionen innehar examinationsrätt i omvårdnad på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. I anställningen ingår att vara verksam inom medicinsk eller kirurgisk vård. Fokus för anställningen är en av klinikerna vid sjukhuset i Sundsvall. Vilken klinik som blir aktuell beror på den sökandes kliniska inriktning.

Arbetsuppgifter: Du får arbetsuppgifter som universitetslektor i omvårdnad med uppdrag att under en projekttid på två år verka som klinisk lektor, varefter verksamheten ska utvärderas. Under denna period ingår följande uppdrag:

  • Ansvara för att grundutbildningens verksamhetsförlagda del vilar på vetenskaplig grund.
  • Samarbeta med huvudhandledare och yrkeshandledare i deras arbete.
  • Medverka i den kliniska delen av utbildningen och i viss utsträckning också den teoretiska utbildningen.
  • Handleda kliniskt verksamma sjuksköterskor i forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Driva det strategiska arbetet mellan forskning, klinik och utbildning i samverkan med berörd klinik och institutionen för omvårdnad vid universitetet.
  • Bedriva egen forskning

Som medarbetare vid institutionen kan du komma att få undervisa inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammen, fristående kurser, uppdragsutbildningar och i förekommande fall forskarutbildning. Arbetsuppgifter såsom undervisning, handledning, examinationer, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen.

Du förutsätts aktivt delta i institutionens utvecklingsarbete rörande undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.  

Behörighet: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av andra behörighetsgrundande förhållanden (HF 4 kap 4 §). Den som ska anställas som universitetslektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt HUVs regler och anvisningar. För anställningen gäller även att den sökande ska vara legitimerad sjuksköterska samt kunna undervisa på svenska.  

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövning av den vetenskapliga skickligheten. Meriterande är forskning och klinisk erfarenhet inom medicinsk och/eller kirurgisk omvårdnad. Meriterande är även att vara legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning. Vid bedömningen av de sökande ska erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.  

Anställning: Heltid och tillsvidare. Uppdraget som klinisk lektor är på två år. Om förlängning av uppdraget ej görs övergår anställningen i en tillsvidareanställning som universitetslektor i omvårdnad.  

Tillträde: Enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall  

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.  

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marie Häggström, Marie.Haggstrom@miun.se alt 010 142 86 69 och ämnesföreträdare Malin Rising –Holmström, Malin.Rising-Holmstrom@miun.se alt 010 142 84 23. Se även institutionens hemsida miun.se/omv

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande i HUVs regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2019-08-31.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2019/959
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Lars P Nilsson SACO, 010-142 88 32
Publicerat 2019-06-14
Sista ansökningsdag 2019-08-31

Tillbaka till lediga jobb