Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter
I vikariatet ingår undervisning, rättning och handledning inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, i såväl kurser på grundnivå som på avancerad nivå, både på campus och distans.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning
För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap. 

Bedömningsgrunder
För denna anställning finns följande bedömningsgrunder:

 • Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Erfarenhet av undervisning och handledning inom området medie- och kommunikationsvetenskap, för såväl kvalitativa som kvantitativa metoder.
 • Förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
 • Erfarenhet av distansundervisning.
 • Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
 • Teoretiska kunskaper som relaterar till kurser inom områden som strategisk kommunikation, organisationskommunikation och examensarbete inom medie- och kommunikationsvetenskap samt vetenskaplig teori och metod, i synnerhet kvantitativ innehållsanalys.
 • Erfarenhet av att vara kursansvarig på universitetsnivå.
 • Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
 • Erfarenhet av forskning och forskningsprojekt.
 • Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.

Personliga egenskaper
Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.

Övriga bedömningsgrunder 
Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska krävs för anställningen.

Avlagd kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område samt formell utbildning inom högskolepedagogik är meriterande. Meriterande är också om den sökanden har disputerat inom medie- och kommunikationsvetenskap eller har erfarenhet av forskning inom ämnet.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde 
Anställningen är ett vikariat på 100%, från och med 2024-08-26 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2025-01-19. 

Information
Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Christina Grandien christina.grandien@miun.se, 010-142 87 65. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/kki.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas CV och personligt brev, intyg om genomförd utbildning samt eventuella vetenskapliga publikationer eller övriga dokument som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-07-29

Tillträde 2024-08-26 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/1752
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-07-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb