Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att deltagande i ett forskningsprojekt inom området samverkan kring civilt försvar samt att medverka vid utvecklingen av kursutbud inom samverkan kring civilt försvar.

I anställningen ingår administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.


Behörighet

Den som ska anställas som gästforskare ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Behörig att anställas som gästforskare är den som är disputerad i statsvetenskap eller närliggande ämne.

 

Övriga krav

Arbetslivserfarenhet från anställning med motsvarande innehåll som det som presenterats ovan krävs, inklusive erfarenhet från kollegialt arbete i en akademisk miljö.

Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är ett krav.

Tjänsten kräver självständighet samt god samarbetsförmåga. Då tjänsten innebär flera olika arbetsuppgifter krävs vidare förmåga att arbeta strukturerat och god planeringsförmåga.


Bedömningsgrunder

Vetenskaplig skicklighet bedöms genom en sammanvägning av den sökandes vetenskapliga produktion med hänsyn tagen till djup och bredd, erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt.

Vana att arbeta i multidisciplinära forskningsprojekt är meriterande. Erfarenhet av forskning och undervisning rörande samverkan kring civilt försvar är särskilt meriterande. 

 

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 15 % av heltid från och med 2024-08-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2025-01-31.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund


Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Glenn Svedin, glenn.svedin@miun.se eller 010-1428247. Upplysningar om ämnets forskningsprofil kan lämnas av ämnesföreträdare Niklas Bolin, niklas.bolin@miun.se tfn 010-142 86 11 och om ämnets undervisning av studierektor Gertrud Alirani, gertrud.alirani@miun.se , tel. 010-142 85 97.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig verksamhet, inklusive beskrivningar av vetenskaplig verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 5 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-07-26.

Ansök här!

Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 15%
Ort Östersund eller Sundsvall
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024_1850
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-07-26

Tillbaka till lediga jobb