Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Sports Tech Research Centre är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot idrottsorganisationer, sport- och friluftsutrustningsföretag samt sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för personer med en funktionsnedsättning och additiv tillverkning (3D-print) med tillämpningar främst inom material- och processutveckling. Forskningscentrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.


Arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand inom maskinteknik som kommer att arbeta med process- och materialutveckling inom additiv tillverkning av metaller, med fokus på pulverbäddtekniken elektronstråleuppsmältning. Projektet kommer att kräva både teoretisk förståelse och praktiska färdigheter inom utrustning för additiv tillverkning och materialkarakterisering, samt programmering. Du kommer att utforska nya sätt att kontrollera additiva tillverkningsprocesser och undersöka sambandet mellan material, process, morfologi/mikrostruktur och funktionalitet hos olika legeringar. Forskningen kommer att vara tillämpad och tvärvetenskaplig, och inkluderar både laboratoriearbete samt modellering/programmering/karakterisering, men metoderna kommer att anpassas efter personliga styrkor och intressen.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).


Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i något av ämnena maskinteknik, teknisk fysik, fysik eller materialteknik, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

Bedömningsgrunder

Tidigare erfarenhet av process- och materialutveckling med pulverbäddtekniker (särskilt elektronstrålbaserade metoder), materialkarakterisering och programmering är meriterande. Erfarenhet av forskningsprojekt och undervisning är också meriterande.


Personliga egenskaper

Vi söker en person som tar initiativ, är ansvarsfull, bygger relationer och är strukturerad i att planera, organisera och prioritera arbetet effektivt.  


Övriga bedömningsgrunder

Utöver de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete och projektarbete), tidigare anställningar och intervjuer med de sökande.

Forskningen bedrivs i samarbete med nationell industri men också i en internationell miljö. Därför är mycket goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, meriterande.

En beskrivning av den sökandes vision och mål gällande området additiv tillverkning bör ingå i ansökan.

 

Handläggning 

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.  


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.  

Anställningsort:  Östersund 

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.   


Information

För mer information kontakta Prof. Lars-Erik Rännar, lars-erik.rannar@miun.se, +46 10 1428417; eller besök institutionens hemsida eller  Sports Tech Research Centres hemsida.

Ansökan 

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan måste innehålla ditt CV, intyg från tidigare utbildning, en redogörelse för dina forskningsintressen, visioner och mål samt övriga dokument du önskar åberopa.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-07-25.

Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/1712
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-07-25
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb