Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Sociologiämnet är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Sociologiämnet har examensrätt på alla nivåer av den högre utbildningen, inklusive forskarutbildning. Merparten av forskningen inom ämnet bedrivs inom områdena genus, risk- och krisforskning, kritisk teori samt arbete och organisation. En stor del av forskningen är organiserad inom de två forskningsenheterna Risk och krisforskningscentrum (www.miun.se/rcr) och Forum för genusvetenskap (www.miun.se/fgv). Till ämnet söker vi nu en universitetsadjunkt i sociologi.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning inom utbildning på grundläggande nivå. Undervisningen bedrivs vid Mittuniversitetets campusort Östersund och utbildningsprogrammen Personal och arbetslivsprogrammet och Risk och krishanteringsprogrammet. Distansundervisning kan också förekomma. Till arbetsuppgifterna hör även forskning rörande föräldraledighet och familjepolitik i Norden, med uppgifter som bland annat litteratursökning och rapportskrivning. I anställningen ingår administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Behörig för anställning som adjunkt är den som avlagt kandidatexamen i sociologi eller närliggande ämnen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.


Övriga krav

Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska ha visat pedagogisk skicklighet.

Även erfarenhet av forskning inom ovan specificerade område är ett krav för att tillträda tjänsten. 

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, varför goda kunskaper i svenska är av stor betydelse. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till utvecklingen och sammanhållandet av ämnet.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom social kompetens och god samarbetsförmåga. Vidare behöver du kunna arbeta självständigt, vara flexibel och ha en god förmåga att planera ditt arbete.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För adjunkt ligger fokus i bedömningen på den pedagogiska skickligheten, avseende både campus- och distansutbildning och förmåga att självständigt hantera digitala lärplattformar. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån erfarenhet av arbete med kurser i sociologi eller närliggande ämnen på universitetsnivå. Den forskningsmässiga skickligheten bedöms utifrån erfarenhet av forskningsarbete.

 

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 50 % av heltid från och med 2024-09-01/dock längst till och med 2024-12-31.

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av  prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, studierektor Magnus Granberg, magnus.granberg@miun.se eller tfn 010-142 84 36 och ämnesföreträdare Katarina Giritli Nygren, katarina.giritli-nygren@miun.se eller tfn 010-142 88 43.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

  • meritförteckning
  • redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-06-25.

Tillträde 2024-09-01
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/1612
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-06-25

Tillbaka till lediga jobb