Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Vi söker två doktorander till ett projekt som arbetar med intervention för symptom på posttraumatisk stress bland flyktingar som befinner sig i Sverige. I projektet kommer nya metoder att prövas ut och utvärderas. Vi utvärderar primära utfall på interventionen och även relationen mellan psykisk hälsa och upplevelsen av integration.


Arbetsuppgifter

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%-100%) samt undervisning och administrativt arbete (0-20%).

 

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i Psykologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  


Övriga krav

Utöver grundläggande behörighet krävs psykologlegitimation samt en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska och engelska.

Viktiga personliga egenskaper är god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga. Du kommer att arbeta i en forskargrupp och viss del av forskningen handlar om att koordinera projekt med personer både inom och utanför projektgruppen och även studiedeltagare. Att vara doktorand innebär dessutom en stor del eget driv och progressiv självständighet. Viktiga personliga egenskaper för att klara av utbildningen är därför förmågan att arbeta självständigt samt en god analytisk förmåga.


Bedömningsgrunder

Meriterande är kompetens inom neuropsykologi relaterat till traumaområdet, erfarenhet av att ha arbetat med trauma och behandling för posttraumatisk stress, samt arbete med/erfarenhet av marginaliserade grupper.

Mycket stor vikt läggs vid personliga egenskaper samt förmåga att uttrycka sig i skrift.


Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

 

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde snarast möjligt, enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av Studierektor lena.werner@miun.se eller projektansvarig anna.bjartå@miun.se, 010-142 81 63.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Personligt brev, CV, Intyg på avlagd examen samt psykologlegitimation, masteruppsats, eventuella vetenskapliga bidrag, samt projektplan bifogas ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-06-24.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/1492
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Börje Norlin, Saco, 010-1428594
Sista ansökningsdag 2024-06-24
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb