Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Till fakulteten söker vi nu en postdoktor med placeringsort Östersund eller Sundsvall. Anställningen är kopplad till det universitetsövergripande nätverket Båskoes för samisk forskning och utbildning. Anställningen tillsätts inom fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap och välkomnar därför ansökningar från flera olika ämnesområden så som urfolksstudier, samiska studier, samiska språk och didaktik, pedagogik, historia, kulturgeografi, statsvetenskap, genusvetenskap eller sociologi.

Nätverket Båskoes är universitetsövergripande och fungerar som en nod för forskare vid Mittuniversitetet och representanter för samiska organisationer som möts i ett gemensamt intresse för samiskt samhälle, kultur och historia. Organisatoriskt är nätverket lokaliserat vid fakulteten för humanvetenskap och bedrivs i samarbete med Stiftelsen Gaaltije.


Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att bedriva samisk forskning. Anställningen innebär att bidra till att bygga upp och utveckla samisk forskning vid universitetet. Arbetsuppgifterna innefattar i huvudsak forskning. Undervisning kan ingå med upp till 20 % av heltid. Den som tillträder anställningen förväntas vara aktiv inom nätverket Båskoes, bidra till en positiv utveckling för samisk forskning inom ramen för det ämne som den anställs i och kommunicera sin forskning i forskningspublikationer.


Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig för anställningen är den som bedrivit samisk forskning och avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. Den som ska anställas som postdoktor ska vidare vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.  

Den sökande ska ha en doktorsexamen i något humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Samisk kulturkompetens är ett krav.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Goda kunskaper i sydsamiska är ett krav för anställning inom ämnet sydsamiska. Samiska språkkunskaper är meriterande för anställning i alla andra ämnen.


Personliga egenskaper

Då anställningen är en del av uppbyggnaden av samisk forskning vid universitetet är det viktigt att den som anställs har god samarbetsförmåga, goda sociala kompetenser och kommunikationsförmåga. Att vara driven inom sitt forskningsområde samt att vara öppen för att skapa nya kontakter både inom och utanför universitet är av stor vikt.


Handläggning

Anställningen bereds i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen omfattar 100% under 2 år from 2024-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsvillkoren regleras i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av dekan Sandra Wall Reinius, sandra.wall-reinius@miun.se, samt sammankallande för nätverket Båskoes, Angelika Sjöstedt, epost angelika.sjostedt@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande anmodas inkomma med följande handlingar:

- Ett aktuellt CV inklusive publikationslista och muntliga presentationer

- Kopia av examensbevis för doktorsexamen och akademiska utskrifter för alla examina

- En preliminär forskningsplan om max tre sidor som beskriver den forskning som avses att bedrivas inom ramen för anställningen. Forskningsplanen kommer att utgöra en grund för bedömning av ansökan. Här bör även framgå hur den sökande vill bidra till utvecklingen av samisk forskning vid universitetet och inom vilken ämnesdisciplin den vill knytas till inom HUV-fakulteten. De forskningsfrågor som formuleras i ansökan ska knyta an till samisk forskning inom något av de ämnesområden som nämns ovan.

- Ett exemplar av sökandes doktorsavhandling

- Två prov på texter utöver doktorsavhandlingen som kandidaten anser är relevanta för tjänsten

- Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för den sökta tjänsten (max 1 sida)

- Kontaktuppgifter för två referenspersoner verksamma i en akademisk miljö

- Andra handlingar av relevans för den sökta tjänsten

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-04-17. 

Tillträde 2024-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall eller Östersund
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2024/764
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2024-04-17

Tillbaka till lediga jobb