Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik finns på Campus Sundsvall och Östersund. Institutionen bedriver ämnesspecifik forskning och undervisning.

Undervisningen omfattar ett brett spektrum av kurser för studenter från en mängd olika utbildningar.

Forskningen är inriktad på utvalda områden, med en aktiv grupp för vart och ett av dem. Denna tjänst är för en doktorand inom forskningsinriktningen homogeniseringsteori.

Den forskargrupp som doktoranden kommer att ingå i är en del av ett nätverk med forskare från Imperial College London, Storbritannien; Norwegian University of Life Sciences (NMBU) i Ås, Norge; och University of Utah, USA; och, inom Sverige, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Linköping; Luleå tekniska universitet; och Örebro universitet.

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning om minst 80% samt undervisning och administrativt arbete upp till 20 %.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i matematik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tjänsten kräver en god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska samt grundläggande IT-färdigheter.

Tidigare erfarenhet av att arbeta inom de matematiska områdena funktionalanalys, differentialekvationer och homogeniseringsteori är meriterande.

Som person vill vi att du ska ha god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Du måste visa motivation och driv att utveckla dina egna färdigheter.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, Andreas.Lind@miun.se, +46 10 142 84 21, docent Marianne Olsson Lindberg, Marianne.OlssonLindberg@miun.se eller docent Liselott Flodén, Liselott.Floden@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska lämnas in elektroniskt via Mittuniversitetets e-rekryteringssystem via länken nedan och ska innehålla ett fullständigt uppdaterat CV och ett personligt brev som beskriver den sökandes forskningsintressen och erfarenhet inom det relevanta forskningsområdet som anges ovan. Till ansökan bifogas även vidimerade kopior av examensbevis och betyg tillsammans med andra relevanta dokument som refereras till i ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-29.

Tillträde Tillträde 2024-04-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/3217
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb