Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism.


Arbetsuppgifter

Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot organisation och/eller marknadsföring på grundnivå och avancerad nivå på såväl campus- som distanskurser (nätbaserad undervisning). Undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.  

Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot organisation och/eller marknadsföring eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (exempelvis via avlagd doktorsexamen i ett näraliggande ämne eller utländsk examen). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (Mittuniversitetets anställningsordning).

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, kursansvar och examination på kurser med inriktning mot organisation och/eller marknadsföring på grund- och avancerad nivå på universitetsnivå är ett krav. 

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, det svenska och engelska språket i tal och skrift. Allmänna kunskaper i Office-paketet är ett krav.  

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom organisation och/eller marknadsföring. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Erfarenhet av att undervisa via Zoom eller liknande är meriterande. Erfarenhet av att använda lärplattformen Moodle eller liknande i undervisningen samt kännedom om verktyg för att göra inspelade föreläsningar är också meriterande.

Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt.

Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.


Personliga egenskaper

Du är en person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund.
  

Information

Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, anna-maria.jansson@miun.se, 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2024-02-29.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2852
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2024-02-29

Tillbaka till lediga jobb