Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter

I vikariatet ingår att delta i ett projekt inom området klimatkommunikation. I arbetsuppgifterna ingår att söka och analysera litteratur, genomföra workshops och intervjuer, planera och genomföra kommunikationsinsatser, utvärdera resultatet av dessa samt skriva rapport och vetenskapliga forskningsartiklar.

I vikariatet ingår även undervisning, handledning och examination i praktiska och teoretiska kurser i medie- och kommunikationsvetenskap på Kommunikations- och PR-programmet. Till undervisning räknas även kursansvar, kursutveckling, samverkan med bransch och administration kopplat till nämnda uppgifter. Undervisningen kan ske både på campus och på distans.

Sökande förväntas delta aktivt i lärarkollegiet. Det huvudsakliga arbetsspråket är svenska men undervisning på engelska kan ingå.


Behörighet:

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kompetens inom medie- och kommunikationsvetenskap och vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

 Avlagd kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat närliggande område samt formell utbildning inom högskolepedagogik är meriterande. Meriterande är också om den sökanden har disputerat inom medie- och kommunikationsvetenskap.


Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller
graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning beaktar vi följande bedömningsgrunder:

 • Relevanta ämneskunskaper för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • Erfarenhet av forskning och forskningsprojekt.
 • Erfarenhet av kursansvar/kursutveckling inom området medie- och kommunikationsvetenskap.
 • Teoretiska kunskaper som relaterar till kurser inom områden som opinionsbildning, strategisk kommunikation, organisationskommunikation och public relations.
 • Förmåga och bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet med varierande undervisningsmetoder.
 • Erfarenhet av att föreläsa, planera och hålla i workshops och seminarier.
 • Erfarenhet av att jobba med digitala undervisningsverktyg som till exempel lärplattformar och onlinemötesverktyg.
 • Erfarenhet av distansundervisning.
 • Erfarenhet av att skapa innehåll (text, bild, rörligt) för olika kommunikationskanaler.
 • Erfarenhet av planering, implementering och utvärdering av kommunikativa insatser.
 • Förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt sätt.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället inom verksamhetsområdet.
 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Särskild hänsyn kommer att tas till samarbetsförmåga och hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen och dess framtida utveckling.


Personliga egenskaper

Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Tidsbegränsad anställning på vikariat i 6 månader omfattande 100% av heltid, med tillträde 1 januari 2024, med möjlighet till förlängning. 


Anställningsort:
Sundsvall


Lön:
Individuell lönesättning tillämpas.


Information:

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Lottie Jangdal lottie.jangdal@miun.se, 010-142 84 81 och ämnesföreträdare Christina Grandien christina.grandien@miun.se, 010-142 87 65. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/kki.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan ska bifogas CV och personligt brev, intyg om genomförd utbildning samt eventuella vetenskapliga publikationer eller övriga dokument som önskas åberopas.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Tillträde 1 januari 2024
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2715
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-12-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb