Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Institutionen för hälsovetenskaper bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom ämnet omvårdnad. Inom ämnet omvårdnad utbildas sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor med inriktning psykiatrisk omvårdnad, barn och ungdomars hälsa och hälsofrämjande omvårdnad. Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder masterutbildning samt en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne.

Som doktorand vid Mittuniversitetet kommer du att kombinera dina doktorandstudier med klinisk tjänstgöring inom sjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskap om god och nära vård inom följande områden:

 • Personcentrerad vård
 • Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap
 • Informatik och samverkan i team

Vi välkomnar särskilt forskningsprojekt inom psykiatrisk omvårdnad, barn och ungdomars hälsa, möten med människor i alla åldrar som lever med varierande hälso- och sjukdomstillstånd och akut hälso- och sjukvård.

 

Arbetsuppgifter

Forskningen kommer att genomföras vid Mittuniversitetet i samverkan med Region Jämtland Härjedalen (vanligen 20 % hos Region Jämtland Härjedalen för klinisk tjänstgöring, vilket kan anpassas efter behov). Det övergripande syftet med forskningen är att bidra till den praktiknära kunskapen som sedermera ska kunna kopplas till regionens verksamhet, samt Mittuniversitetet och Institutionen för hälsovetenskapers utbildningar. Som doktorand kommer du att både ingå i Mittuniversitetets forskningsmiljö och vara med och utveckla en akademisk miljö vid Region Jämtland Härjedalen.


Behörighet

7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064)

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i omvårdnad eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad eller närliggande ämne.

 

Bedömningsgrund

Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen.

Följande bedömningsgrunder värderas vid anställningen:

 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska.
 • God förmåga att planera och organisera arbetet.


Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.


Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen i ämnet Omvårdnad. Tillträde enligt överenskommelse. Förutom doktorandstudier kan tillägg om 20 % ingå i anställningen som då förlängs i motsvarande tid.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.


Information

För närmare upplysningar om de utlysta tjänsterna, kontakta Mikael Nordenmark prefekt och professor, telefon 010-142 86 69, eller Christina Melin-Johansson, professor, telefon 070-3448759 christina.melin-johansson@miun.se eller Lisbeth Kristiansen, professor och ämnesföreträdare, telefon 010-1428934 lisbeth.kristiansen@miun.se eller Lars Hammarström, proprefekt och lektor, telefon 010-142 89 13 lars.hammarstrom@miun.se eller Bodil Landstad, FoU direktör, telefon 073-091 2884, bodil.landstad@regionjh.se

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

 • Styrkt meritförteckning
 • Personligt brev med intressebeskrivning där du redogör för dina forskningsintressen samt dina förväntningar på forskarutbildningen
 • En projektskiss på 3–5 sidor där du presenterar en potentiell forskningsidé utifrån någon av de tre angivna inriktningarna; personcentrerad vård, säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap eller informatik och samverkan i team.
 • Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Examensarbete

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2730
Facklig företrädare
 • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-12-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb