Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att undervisa på grundnivå i historia, på teori- och metodkurser, lärarutbildningskurser, breddkurser samt i förekommande fall uppsatshandledning. Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall eller Östersund. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen ingår, v. 23–33.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar

Behörig att anställas som universitetslektor i historia är den som har avlagt doktorsexamen i historia eller närliggande ämne (i första hand idéhistoria eller ekonomisk historia), genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 7,5 högskolepoäng samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningskompetens i förhållande till den undervisning som ska bedrivas.

Meriterande för anställningen är bred och omfattande:

- erfarenhet av att undervisa med olika distributionsformer, både på campus och distans.

- erfarenhet av att undervisa på teori/metod- och uppsatskurser.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot ämnesdidaktik.

- forsknings- och/eller undervisningsmeriter med inriktning mot 1900-talshistoria.


Personliga egenskaper

Anställningen kräver en god samarbetsförmåga och visad flexibilitet i kontakten med kollegor och studenter.


Övriga bedömningsgrunder

Mittuniversitetet använder systemet Moodle som lärplattform i distansundervisning, varför dokumenterad erfarenhet av detta system är en fördel.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på 80% av heltid under ordinarie lärares frånvaro, från och med 2023-12-15 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-11-30.

 Anställningsort: Sundsvall
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson (010-142 85 47, par.olausson@miun.se), proprefekt, Glenn Svedin (010-1428247, glenn.svedin@miun.se), ämnesstudierektor, Dorothée Goetze (010-142 88 20, dorothee.goetze@miun.se) eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist (010-142 78 96, samuel.edquist@miun.se).

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande miun.se/huv/handlaggningsordningar).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-29.  

Tillträde 2023-12-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2739
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-29

Tillbaka till lediga jobb