Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap. Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Arbetsuppgifter

Undervisning i matematik på basår och på grundläggande nivå, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina.

 

Behörighet och bedömningsgrund

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom matematik, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Förutom kraven ovan kräver befattningen:

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning i matematik på basårsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet och väl insatt i gymnasieskolans nya ämnesplan i matematik
 • Dokumenterad erfarenhet av lärplattformar, t.ex. Moodle eller liknande.
 • Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska.

Övriga bedömningsgrunder:  

 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning i matematik
 • Dokumenterad erfarenhet av programmering
 • Erfarenhet av undervisning på internetbaserade kurser
 • Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten
 • Annan erfarenhet som är relevant för uppdraget

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

 

Personliga egenskaper

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga, god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt.  Du behöver visa en motivation och ett driv att utveckla både dina egna och andras kunskaper samt vilja och intresse att bidra till ämnets utveckling.


Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Detta är ett vikariat omfattande 65% av heltid från och med 1 februari 2024/dock längst till och med 31 januari 2025.

Anställningsort: Östersund

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Andreas Lind, mail andreas.lind@miun.se eller telefon 010 142 84 21, samt studierektor Stefan Borell, 010 142 8742  , Stefan.Borell@miun.se. Se även institutionens hemsida www.miun.se/imd .

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning samt redogörelse för dokumenterad pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över pedagogisk meritering. Vidare skall ett personligt brev och ett CV inkluderas till ansökan. Alla dokument ska vara styrkta.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-06.  

Tillträde 1 februari 2024
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 65%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2671
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-12-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb