Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling

Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH) har verksamhet på Campus Östersund och Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom institutionens ämnen med fokus på hållbar utveckling.

Designämnena fotografi, grafisk design och industridesign vid Mittuniversitetet vilar på vetenskaplig grund. Fokus ligger på att använda designprocesser för att lösa utmaningar kopplade till hållbar utveckling av såväl samhälle som miljö. Vidare pågår ett utvecklingsarbete för programmet industridesign.


Arbetsuppgifter


I anställningen ingår vanligt förekommande arbetsuppgifter på institutionen som att undervisa, föreläsa och handleda i designämnen med fokus inom nedanstående:

  • projektarbeten
  • skissteknik
  • programvaror (labbdatormiljö) inom 3D modellering, rendering, bildredigering och illustration
  • universell utformning

Du förväntas också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse som lärare vid universitetet.

 

Behörighet

För behörighet som universitetsadjunkt krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 högskolepoäng inom ämnet design med inriktning mot industridesign eller motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För anställningen krävs avlagd examen på minst kandidatnivå inom industridesign samt erfarenhet av undervisning och handledning på högskola och/eller på universitet inom ämnet industridesign. Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande dokumenterad pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Meriterande är dokumenterad yrkeserfarenhet inom designområdet. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska, varför du behöver behärska svenska flytande i såväl tal som skrift. Vissa kurser ges till internationella studenter och därför krävs även goda färdigheter i engelska, så väl skriftligt som muntligt. Du behöver kunna hantera relevanta programvaror för området industridesign.


Personliga egenskaper

Du är en ansvarstagande person som är lyhörd, har lätt att samarbeta och kommunicera med andra och är förtrogen med branschen inom industridesign samt har en god administrativ förmåga.

Handläggning

Beredning av anställningen fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat omfattande 50% av heltid från och med 2024-01-21/ dock längst tom 2024-06-07.

Anställningsort: Sundsvall
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Kristina Brink, 070-521 13 36, kristina.brink@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev
  • CV
  • Styrkta (vidimerade) dokument och betyg av examina, kurser, yrkesmässig verksamhet, pedagogisk erfarenhet samt anställningsintyg från undervisning inom högskola/universitet.
  • Portfolio. Visas genom egna designprojekt med tillhörande skriftlig beskrivning.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-30.

Tillträde 2024-01-21
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2724
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-30

Tillbaka till lediga jobb