Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomi är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot bland annat bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, företagsutveckling och turism. 

 

Arbetsuppgifter

Undervisning och examination på campus- och distanskurser med inriktning mot organisation på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av uppsatser. Undervisning sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuellt.

Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot organisation eller i ett näraliggande ämne.

Den sökande ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse för, och förmåga att använda, det svenska och/eller engelska språket.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Stor vikt läggs vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning. Särskilt värdesätts forsknings- och/eller undervisningskompetens inom organisation och organisering. Erfarenheter av distansundervisning och uppdragsutbildning samt annan relevant yrkesverksamhet är meriterande. Den sökande ska ha förmåga att samarbeta samt den lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därutöver beaktas administrativ skicklighet, liksom erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt som meriterande.

 

Personliga förmågor

Du är en person som gillar utmaningar och har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad och tydlig i kommunikationen med andra.

 

Anställning

Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid from 2024-01-01 tom 2024-11-30 eller enligt överenskommelse

Anställningsort: Östersund 

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.


Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20, ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77 eller studierektor Anna-Maria Jansson, anna-maria.jansson@miun.se, 010-142 84 14. Information finns även på www.miun.se/jobb/.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.  

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-23.

Tillträde 2024-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2729
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb