Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter

Mittuniversitetet söker en vikarierande lektor i turismvetenskap med inriktning turismekonomi. Undervisningen sker på grund- och avancerad nivå med campus- och distanskurser med inriktningen turism. Undervisning kommer även att ske inom ämnet nationalekonomi. I arbetet ingår kursansvar och utveckling av kurser. Även handledning av uppsatser på kandidat- och masternivå är en del av arbetsuppgifterna.

Anställningen är också kopplat till två externt finansierade forskningsprojekt. ”Building social value competency ahead of a Winter Olympic bid” finansieras inom ramen för Mittuniversitetets samverkansavtal med Östersunds kommun. Projektet handlar om hur turism påverkar den långsiktiga socio-ekonomiska utvecklingen av en plats utifrån ett evenemangsperspektiv. ”Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems” finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. I projektet undersöks utveckling av lokala och rurala ekonomier samt hur de entreprenöriella förutsättningarna kan utvecklas och bidra till en större hållbarhet inom livsmedelssektorn.

Arbetet består av att självständigt leda arbetet inom det aktuella projektet. Detta inkluderar datainsamling och analys som avrapporteras och kommuniceras i dialog med uppdragsgivarna. Arbetet förväntas också presenteras och publiceras i vetenskapliga sammanhang.

I tjänsten kan även administration, undervisning och arbete i andra turismrelaterade forskningsprojekt ingå.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.  

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Sökande ska ha genomgått forskarutbildning i turismvetenskap eller motsvarande med tydlig inriktning mot turismekonomi och regional utveckling.

Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå (campus och distans) på högskolenivå, inklusive erfarenhet av att handleda uppsatser på grund- och avancerad nivå. Särskilt undervisning inom i kvantitativ metod är meriterande.

Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare forskning inom turismekonomi och regional utveckling. Tidigare erfarenhet av projektarbete inom forskning med kvantitativa analyser och socio-ekonomiska modeller är särskilt meriterande. Goda kunskaper inom Excel och SPSS är meriterande.

 

Personliga egenskaper

Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har mycket god samarbetsförmåga. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret vid universitetet.


Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-01-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-12-31.

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven tel: 010 142 8620, e-post: daniel.laven@miun.se eller proprefekt Rosemarie Ankre tel: 010 142 8215, e-post: rosemarie.ankre@miun.se.


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande ska inkomma med följande:

- Meritförteckning

- Högskolepedagogik

- Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida)

- Kopia på doktorsavhandling samt en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 5 publikationer.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-23.

Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2727
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb