Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter

Mittuniversitetet söker en vikarierande lektor i turismvetenskap. Undervisningen sker på grund- och avancerad nivå med campus- och distanskurser. Undervisning kommer att ske inom ämnet turismvetenskap, men även inom kulturgeografi. I arbetet ingår kursansvar och utveckling av kurser. Även handledning av uppsatser på kandidat- och masternivå är en del av arbetsuppgifterna.

Anställningen är också kopplat till särskilda utbildningsprojekt kring konstnärlig gestaltning med platsen som utgångspunkt; hur man kan skapa konstnärliga uttryck och upplevelser med utgångspunkt i platsen, landskapet och lokalsamhället. Ytterligare ett utvecklingsprojekt gäller kopplingen mellan kulturarv, fred och konflikt.

Arbetet består också av att självständigt leda ett arbete inom forskningsprojekt gällande kulturarv efter första världskriget i Europa med inriktning Frankrike. Detta inkludera kvalitativ datainsamling och analys. Arbetet förväntas också presenteras och publiceras i vetenskapliga sammanhang.

I tjänsten kan även administration, undervisning och arbete i andra turismrelaterade forskningsprojekt ingå.

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar 

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Sökande ska ha genomgått forskarutbildning i turismvetenskap eller motsvarande med tydlig inriktning mot turismekonomi och regional utveckling.

Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. 

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå (campus och distans) på högskolenivå är meriterande, inklusive erfarenhet av kursansvar samt handledning av uppsatser på grund- och avancerad nivå. Kunskaper i franska är meriterande.

Särskilt meriterande är kunskaper och tidigare undervisning på högskolenivå inom kulturturism, turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa påverkan samt verksamhetsförlagd utbildning. Erfarenhet av kvalitativa metoder och att organisera fältarbeten för studenter är också meriterande. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper inom fred och turismstudier med kulturanknytning.

 

Personliga egenskaper

Vi ser att du har mycket god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökande i hög utsträckning deltar i möten och ämnesdiskussioner samt bidrar till gemensamma arbetsuppgifter. Det förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret vid universitetet.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.


Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-01-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-10-31.

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se tel. 010-142 86 20 eller studierektor Kai Kronenberg, kai.kronenberg@miun.se  tel. 010-1427907. 


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande ska inkomma med följande:

- Meritförteckning

- Högskolepedagogik

- Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida)

- Kopia på doktorsavhandling samt en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 5 publikationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-23.

Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2726
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-23

Tillbaka till lediga jobb