Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper

Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.

Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).

Arbetsuppgifter


Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grundnivå och avancerad nivå. Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserad utbildning. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete, administration, ämnets forskarmiljö samt ämnets arbete för lika villkor. Forskning kan tillkomma i tjänsten.


Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.    

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller hälsovetenskap, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av och förmåga att använda både svenska och engelska i både tal och skrift.

Observera att om högskolepedagogisk utbildning saknas ska anställd universitetslektor inom två år från anställningstillfället ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 15 hp alternativt minst 10 veckors heltidsstudier.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet samt övriga ovannämnda behörighetskrav.

Erfarenhet av programansvar, kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och undervisningserfarenhet i kurser på högskolenivå inom idrottsvetenskap är meriterande. Meriterande är också erfarenhet gällande distansbaserad undervisning, samt handledning av studentuppsatser. Särskilt meriterande är hög kompetens inom ledarskap och coaching, kvalitativ forskningsmetod, idrottsmedicin, idrottsfysiologi, träningslära och närliggande områden.

Då ämnet är mycket forskningsaktivt är det även meriterande om den sökande sökt forskningsmedel de senaste fem åren, och har bedrivit eller bedriver forskning med kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik.

 

Personliga egenskaper

Inneha en god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ha god pedagogisk insikt.

 

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är ett vikariat på heltid från och med 2024-01-01 eller enligt överenskommelse/ dock längst tom 2024-12-31.


Anställningsort: Östersund

 

Information

Närmare upplysningar lämnas av proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se samt ämnesföreträdare Helen Hanstock, helen.hanstock@miun.se


Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk skicklighet och erfarenhet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-11-21.  

Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2703
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-11-21

Tillbaka till lediga jobb