Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Nationalekonomi är ett mindre ämne inom Mittuniversitetet. I ämnet ges utbildning på grundnivå, huvudsakligen på ekonom- och civilekonomprogrammet. Inom ämnet bedrivs forskning inom naturresursekonomi samt arbetsmarknadsekonomi och regional utveckling.

 

Arbetsuppgifter

Undervisning och examination på campus- och distanskurser i nationalekonomi. Undervisningen sker företrädesvis på svenska. Även undervisning på engelska förekommer och uppdragsutbildning kan bli aktuell. Administrativa uppgifter tillkommer. Vidare förväntas innehavaren av anställningen utföra pedagogiskt utvecklingsarbete och medverka i institutionens övriga utvecklingsarbete. Möjligheter till kompetensutveckling finns inom ramen för anställningen enligt gällande kollektivavtal och lokala riktlinjer.

Stationeringsort för anställningen är Östersund men arbetet kräver resor mellan campusorterna.  

 

Behörighet

Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.  

Behörig för anställningen som universitetslektor i nationalekonomi är den som har avlagt doktorsexamen i nationalekonomi eller i ett näraliggande ämne.

För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.

Anställningen förutsätter förmåga att använda svenska och engelska i samtliga förekommande administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i nationalekonomi på svenska på universitetsnivå är ett krav.

 

Bedömningsgrunder

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Stor vikt ska läggas vid meriter inom de ämnesområden som anges av anställningens inriktning.

Högskolepedagogisk utbildning, erfarenheter från distansundervisning, nätbaserad digital undervisning och i undervisningen vanligt förekommande digitala verktyg är meriterande. Även erfarenhet från uppdragsutbildning och relevant yrkesverksamhet utanför universitet och högskola är meriterande.

Därutöver är administrativ skicklighet samt erfarenhet och intresse av samverkan såväl lokalt som globalt meriterande.

  

Personliga egenskaper

Du är en person som är självgående och ansvarstagande, samt har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du har god samarbetsförmåga, är resultat- och kvalitetsinriktad samt tydlig i kommunikationen.

Handläggning

Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Anställningsort: Östersund
  

Information

Information om anställningen lämnas av prefekt Daniel Laven, mejl till: daniel.laven@miun.se, tfn. 010 142 86 20, studierektor Anna-Maria Jansson, mejl till: anna-maria.jansson@miun.se, tfn. 010 142 84 14 eller ämnesföreträdare Barbro Widerstedt, mejl till: barbro.widerstedt@miun.se, tfn. 010 142 78 61.

Information finns även på www.miun.se/jobb/.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inklusive intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se instruktioner till sökande

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-08

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2319
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-12-08
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb