Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Gaskeuniversiteete/Mittuniversitetet är beläget mitt i det sydsamiska området i Saepmie. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap är en ortsövergripande institution med verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: engelska, genusvetenskap, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, samhällskunskap, sociologi, statsvetenskap, svenska som andraspråk och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi, statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska och svenska språket. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusforskning (FGF) och DEMICOM.

Ämneskollegiet för kriminologi och sociologi är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Inom enheten finns utbildning och forskning inom områden som våld och brottsprevention, risk och kris, arbete och organisation samt samhälle, makt och kritik. I ämnet kriminologi ges utbildning främst på grundnivå och forskningen är inriktad mot våld och brottsprevention.

Nu söker vi efter en lektor i kriminologi för tillsvidareanställning vid campus Sundsvall.

 

Arbetsuppgifter
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör undervisning och handledning av studenter på grundläggande nivå men också att delta i utveckling av kurser och program. Undervisningen bedrivs både på campus och på distans. I anställningen ingår kompetensutveckling och viss del fria forskningsmedel samt administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till enhetens utveckling och sammanhållning. Detta förutsätter närvaro på arbetsplatsen.

 

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Behörig att anställas som universitetslektor i kriminologi är den som har en doktorsexamen eller en relevant utländsk examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen inom kriminologi eller i motsvarande ämne samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap.4§). För en anställning krävs i förlängningen även genomgången högskolepedagogisk utbildning om 15hp, avslutad inom 2 år efter påbörjad anställning (Mittuniversitetets anställningsordning).

 

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten (HF kap.4, 4§).

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom en bedömning av erfarenhet av undervisning och handledning samt kurs- och programansvar. Meriterande för tjänsten är erfarenhet av forskning och undervisning inom området vålds- och brottsprevention samt förtrogenhet med IT-baserat lärande liksom goda kunskaper i svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper 
Då anställningen omfattar studentkontakt och samarbete med kollegor är god samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga viktigt.

 

Handläggning 
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

  

Anställningsort: Sundsvall

 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
  

Information
Upplysningar lämnas av studierektor Magnus Granberg, magnus.granberg@miun.se eller tfn: (+46)10-142 84 36 och/eller prefekt Pär Olausson, par.olausson@miun.se eller tfn: (+46)10-142 85 47 och/eller proprefekt Elin Montelius, elin.montelius@miun.se eller tfn: (+46)10-142 81 88.

 

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas

  • meritförteckning
  • redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering
  • publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Inskickade publikationer/skrifter ska vara på svenska eller engelska.

Se övriga instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-12-15.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/2000
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-12-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb