Mittuniversitetet, Institutionen för data- och elektroteknik

Vid institutionen för data- och elektroteknik bedrivs utbildning inom ämnena datateknik, elektronik, elektroteknik och ljudproduktion. Forskningen på institutionen sker vid forskningscentret Sensible Things that Communicate (www.miun.se/stc) och handlar om sensorbaserade system och tjänster för användning inom Internet of Things och artificiell intelligens.

Arbetsuppgifter

Deep Neural Networks (DNN) -algoritmer är verktyg inom artificiell intelligens som ger mycket hög prestanda inom igenkännings-, identifierings- och klassificeringsuppgifter. Även om DNN har fått stor betydelse är det fortfarande en stor utmaning att implementera dessa algoritmer på inbyggda system som har begränsade beräkningsresurser vilket förhindrar användandet inom Internet of Things (IoT) applikationer. Inom doktorandtjänsten kommer arkitekturer för implementering av DNN-arkitektur med låg energi och låga fördröjningar för in-sensor och edge computing-lösningar.

Doktorandtjänsten leder till dubbla examina, där du får examen från både Mittuniversitetet och TU Wien. De två första åren genomförs med placering på Mittuniversitet (Sundsvall) och de två avslutande åren i Wien på TU Wien. 

För mer information kontakta: Prof. Mattias O’Nils (mattias.onils@miun.se) eller Prof. Axel Jantsch (axel.jantsch@tuwien.ac.at).

 

Behörighet och bedömningsgrund

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i elektroteknik, datateknik eller ämnen nära besläktade med dessa eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förutom de formella behörighetskraven kommer urvalet även att baseras på annat arbete (t.ex. examensarbete, projektarbeten), kurser och intervjuer med de sökande. Konstruktion och programmering av inbyggda system och konfigurerbara beräkningsplattformar ses som en fördel. Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen. En kort beskrivning av den sökandes visioner och mål skall inkluderas i ansökan.


Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den handläggningsordning för doktorandanställningar som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde

Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och förväntas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde enligt överenskommelse.

Anställningsort: Placeringen för tjänsten är i Sundsvall på Mittuniversitetet de första 2 åren och TU Wien i Wien de två anslutande åren. Du anställs av Mittuniversitetet.


Information

Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef, Patrik Österberg patrik.osterberg@miun.se, Telefon, +46 (0) 10 142 86 14, mobil, +46 (0) 70 540 86 14 och professor Mattias O’Nils mattias.onils@miun.se. Se även STCs hemsida www.miun.se/stc.

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, angivande av önskat forskningsområde enligt ovan, samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 24 september 2023.

 

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1895
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-09-24

Tillbaka till lediga jobb