Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning inom juridik, ekonomi, geografi och turism. Ämnet juridik som har en etablerad utbildnings- och forskningsprofil inom offentlig rätt ansvarar för undervisningen inom Förvaltningsjuridiska programmet samt för kurser inom bland annat Ekonomprogrammet, Civilekonomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Personalvetenskapliga programmet. Därutöver erbjuder ämnet fristående kurser i juridik.

Arbetsuppgifter
Arbetet består i huvudsak av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, framförallt på det Förvaltningsjuridiska programmet. I tjänsten ingår forskning med fria forskningsmedel.

Utöver undervisning ingår även handledning av studenter, kursansvar, kurs- och programutveckling samt egen forskning i arbetsuppgifterna. Den sökande förväntas också ta aktiv del i det pedagogiska utvecklingsarbetet inom ämnet Juridik. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall kan förekomma.

Anställningen är huvudsakligen inriktad mot undervisning och forskning inom det offentligrättsliga området med ansvar för kurser inom bland annat allmän och speciell förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt och skatterätt. Därutöver finns möjlighet till undervisning och forskning inom det civilrättsliga området gällande rättsområden som är relevanta ur ett offentligrättsligt perspektiv, exempelvis avtalsrätt och arbetsrätt.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar 

Behörig att anställas som universitetslektor i juridik är den som har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande utbildning samt visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Utmärkta kunskaper i svenska språket i tal och skrift är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. 

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten är det meriterande att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer samt att ha erfarenhet av interdisciplinära forskningssamarbeten.

Pedagogisk skicklighet bedöms i första hand genom framgångsrik undervisning på svenska inom de områden som anställningen avser. Erfarenhet av uppsatshandledning, examination och kursadministration på svenska från ett eller flera av dessa områden är meriterande.

Mot bakgrund av att det Förvaltningsjuridiska programmet befinner sig i ett utvecklingsskede är det meriterande att ha erfarenhet av utvecklingsarbete av kurser och utbildningsprogram. Även erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper
Som person vill vi att du är intresserad av pedagogik och engagerad i lärandefrågor samt att du har god förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du har god samarbetsförmåga och är resultatinriktad.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning: Heltid och tillsvidare.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningsort: Östersund 

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010-142 85 47 och ämnesföreträdare Mikael Lundholm, tfn. 010-142 86 91

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-08-31.

Tillträde Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1172
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb