Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Ämnet turismvetenskap och Etour (Mittuniversitetets forskningscenter för turism) är en ledande akademisk miljö i norra Europa. Här inrättades den första skandinaviska forskarutbildningen i turismvetenskap 2009. Turismvetenskap utgör en internationell och multidisciplinär forskningsmiljö. Den aktuella tjänsten är finansierad med fakultetsmedel och inriktad på ett eller flera av följande strategiska forskningsområden:

 • Naturturism
 • E-Turism
 • Evenemangsturism
 • Turismens socio-ekonomiska effekter
 • Destinationsutveckling
 • Kulturturism
 • Turism och lokalsamhällen

 

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas fullgöra uppdrag och uppgifter som är förknippade med forskarutbildningen i turismvetenskap vilket främst består av forskarkurser och avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan eventuellt ingå inom ramen för anställningen.

 

Grundläggande antagningskrav

ett av följande krav måste uppfyllas för att sökande ska komma ifråga för denna befattning:

 • (i) Slutförd utbildning på avancerad nivå,
 • (ii) Slutförd utbildning med sammanlagt 240 universitetspoäng (ECTS), varav minst 60 poäng på avancerad nivå,
 • (iii) Slutförd motsvarande utbildning antingen i Sverige eller utomlands.

Kompletterande antagningskrav

För att bli antagen till forskarutbildningen i turismvetenskap måste sökande ha minst 90 universitetspoäng inom områdena turismvetenskap, kulturgeografi eller företagsekonomi eller ha dokumenterade motsvarande kunskaper. Dessutom måste den sökande som erbjuds tjänsten ha nödvändiga språkkunskaper för att slutföra utbildningen.

 

Bedömningskriterier

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Dokumenterad kunskap inom relevanta ämnesområden för att klara forskarutbildningen,
 • Motiv för att genomföra forskarutbildning samt föreslagen forskningsidé,
 • Kompetens avseende vetenskaplig analys och presentation,
 • Förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift,
 • Arbetsspråket vid Mittuniversitetet är svenska. Det är meriterande med förmåga att använda ett skandinaviskt språk.

 

Handläggning

Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

 

Anställning och tillträde

Detta är en heltidsanställning med planerat tillträde 2023-09-01 eller efter överenskommelse. Befattningen räknas som en anställning motsvarande 2 års doktorandstudier, administrativa uppgifter samt undervisning kan tillkomma och avser att leda till en filosofie licentiatexamen. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

För denna anställning krävs att den sökande antas till utbildning på forskarnivå i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. I detta fall fram till en licentiatexamen med möjlighet att fortsätta till doktorsexamen om ekonomiska och andra förutsättningar föreligger. 

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Anställningsort: Östersund

För ytterligare information ber vi er kontakta

Prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se eller ämnesansvariga i turismvetenskap: Matthias Fuchs, matthias.fuchs@miun.se, Robert Pettersson, robert.pettersson@miun.se, Peter Fredman, peter.fredman@miun.se

 

Ansökan

Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Sökande ska inkomma med följande:

 • Meritförteckning;
 • Kopior på betygshandlingar och diplom,
 • Personligt brev i vilket sökanden beskriver och motiverar sin ansökan (max. 1 sida),
 • En skiss (max 3 sidor) som beskriver en forskningsidé omfattade ett eller flera av ämnets strategiska forskningsområden
 • Ett exemplar av sökandens magisteruppsats,
 • Namn och kontaktuppgifter till tre referenser,
 • Annat material som sökanden bedömer vara nödvändigt som stöd för ansökningen.

Välkommen att ansöka via vårt rekryteringsverktyg senast 2023-06-02

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1199
Facklig företrädare
 • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-02

Tillbaka till lediga jobb