Mittuniversitetet, Avdelningen för studieadministration

Avdelningen för studieadministration arbetar dels med myndighetsfrågor, dels med studie- och utbildningsrelaterad service för studenter, presumtiva studenter och universitetets personal. Avdelningen innefattar många verksamhetsområden; högskoleprovet, antagning, schemaläggning, studiedokumentation, tentamenssamordning, tillgodoräknanden, examensutfärdande och härtill support och utveckling för några av universitetets nödvändiga stödsystem inom utbildningsadministration.

Våra studenter möter olika examinationsformer under sin studietid varav en är salstentamen. Denna anställning som handläggare är organiserad inom Tentamensfunktionen, vilken är en servicefunktion som genom samarbete med akademin samordnar alla salstentamina som ges av universitetet.

Arbetsuppgifter   

Salstentamina genomförs antingen på papper eller i dator. Arbetet med att samordna tentamina, s k tentor, kännetecknas av mycket logistik, d v s att hantera många flöden och händelser och förstå helheten. Specifikt så kommer du få jobba mycket med iordningställande inför och efter tentamensgenomförandet inklusive tentaskanning samt utsökning och expediering av skrivna tentor. Arbetsuppgifterna innebär också att rekrytera, utbilda och boka tentavakter, tidsätta tentor och boka skrivsalar, utbilda lärare i systemet för digitala tentor och aktivera dessa tentor.

I arbetet förekommer många kontakter och kommunikation med lärare, studenter, studenter med rätt till särskilt stöd, tentamensvakter och andra medarbetare. Vidare behöver du förstå och hantera den rättssäkerhet som är förknippad med både oskrivna och skrivna tentamina.

När utrymme finns kommer du att ges möjlighet att utföra andra inom avdelningen förekommande arbetsuppgifter, så som schemaläggning. Schemaläggning görs med en helhetssyn som ska gagna lärare, studenter, övriga medarbetare och ett optimalt lokalutnyttjande.

Arbetsuppgifterna för den medarbetare vi söker består också i att delta i verksamhetens möten och att medverka löpande i utveckling av t ex rutiner och utbildningsmaterial.

Din bakgrund

I din ansökan vill vi att du beskriver på vilket vis och genom vilken tidigare erfarenhet du uppfyller följande kvalifikationer och egenskaper.  

Vi söker dig som har: 

- flerårig erfarenhet av arbete med administrativa arbetsuppgifter inom offentlig eller privat sektor, samt

- erfarenhet av och intresse för arbete med digitala verktyg, system och databaser.

Du förväntas ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har:

- vana av samordning/logistik med många olika parametrar.

Dina egenskaper  

För att lyckas och trivas i den här anställningen är det viktigt att du:  

- har god samarbetsförmåga, är utåtriktad och tillmötesgående i ditt bemötande,

- självständigt kan strukturera arbetet, men att du samtidigt är flexibel och anpassar dig efter ändrade omständigheter, 

- har hög grad av ansvarskänsla, noggrannhet och ordningssinne,

- är stabil och kontrollerad i stressituationer, samt 

- har en problemlösande förmåga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. 

Anställning och tillträde

Anställningen är en tillsvidareanställning  på heltid med tillträde 2023-08-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsort: Östersund
  

Information

Närmare upplysningar lämnas av tentamenssamordnare Annika Nilsson, tentaosd@miun.se eller avdelningschef Agneta Sundvisson, agneta.sundvisson@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Till ansökan bifogas CV samt ett personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 31 maj 2023.

Tillträde Tillträde 2023-08-15 eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1201
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb