Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Inom forskargruppen Mjukvaruutveckling och Utbildning (MUU) utvecklar vi metoder och verktyg för mjukvaru-/systemutveckling och lärande inom det. Mjukvara utgör en central och kritisk del av vårt samhälles digitalisering och utvecklare behöver besitta central kompetens för att kunna skapa och underhålla digitala system och tjänster parallellt med att den teknologiska utvecklingen fortskrider i hög fart. Vi jobbar bland annat med att förbättra testmetoder av artificiell intelligens och maskininlärnings-mjukvara, ökad förståelse för hur kompetensutvecklingsinsatser ska genomföras och även utvecklande av kunskap om rollen som utvecklare. Kunskapen som produceras kan leda till ett effektivare arbete, men även en mer jämlik och hållbar arbetsmiljö för utvecklare. I vår forskargrupp finns forskare med teknisk bakgrund (datateknik) och mer samhällsvetenskaplig bakgrund (informatik). 

Nu söker vi en doktorand till gruppen inom forskningsämnet informationssystem. Några särskilt intressanta frågeställningar handlar om bland annat

  • undersökning av hur remote-arbete i samverkanshubbar påverkar just utvecklare och deras organisationer,
  • industrins behov av kompetens och hur utbildningssystemet matchar de behoven,
  • utveckling av kompetensutvecklingsinsatser för en hållbar kompetensutveckling för utvecklare given många och även plötsliga teknologiska förändringar (som genom stora språkmodeller), samt
  • behov och strategier för att introducera automatisering och augmentisering inom yrket, tex. inom mjukvarutestning.

Andra frågeställningar inom ramen för MUU är också av intresse.

Egen forskarutbildning innefattande forskning (80%) samt undervisning och administrativt arbete (20 %).

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i informationssystem, programvaruutveckling, informatik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Urval bland de sökande görs utifrån tre kriterier. För det första bedöms fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och magister-/masteruppsatser och andra skriftliga prestationer. För det andra bedöms upplägget av en projektskiss som ska bifogas ansökan samt motiveringen till hur denna passar in i MUUs forskningsområden. Projektskissen ska innehålla en avhandlingsidé och en tänkt planering av hur idén kan genomföras. Planen behöver inte vara detaljerad men ska peka ut det övergripande forskningsområdet och grundläggande frågeställningar och hur det knyter an till MUUs verksamhet. För det tredje tas hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Personliga egenskaper
Personliga kvalitéer som samarbetsförmåga, initiativförmåga och lämplighet för doktorandstudier kommer att sammanvägas med den formella ämneskunskapen.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Östersund

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se, 010-142 83 08 eller forskningsledare Felix Dobslaw felix.dobslaw@miun.se, 010-142 89 14

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, en projektskiss (såsom beskrivet ovan) samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-06-15.

Tillträde Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/1210
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb