Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik

Vi bedriver forskning och utbildning inom ämnena fysik, kemiteknik, maskinteknik, matematik, teknisk design, teknisk fysik och ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap.
Här finns unik och världsledande forskning inom centrumbildningar FSCN Research Centre och Sports Tech Research Centre.

Institutionen för ingenjörsvetenskap, matematik och ämnesdidaktik finns på Campus Sundsvall och Östersund. Institutionen bedriver ämnesspecifik forskning och undervisning. Undervisningen omfattar ett brett spektrum av kurser för studenter från en mängd olika utbildningar. Forskningen är inriktad på utvalda områden, med en aktiv grupp för vart och ett av dem. Denna tjänst är för en doktorand inom

  • Matematisk fysik

Den forskargrupp som doktoranden kommer att ingå är väletablerad i den internationella forskningsmiljön till integrabla system. Det finns kontakter med flera nätverk och långfristiga samarbeten med erkända forskare vid universitetet La Sapienza i Rom (Italien) och Texas Universitet i Arlington (USA).

Arbetsuppgifter
Egen forskarutbildning innefattande forskning 80% samt undervisning och administrativt arbete 20 %.

Behörighet och bedömningsgrunder
Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i matematik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tidigare erfarenhet av att arbeta inom de matematiska områdena integrabla system, funktionalanalys, differentialekvationer, matriskalkyl och datorvisualisering är meriterande.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning . 

Anställning och tillträde
Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar fyra års heltidsstudier och beräknas leda fram till en doktorsexamen. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsort: Sundsvall

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.  

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Andreas Lind, Andreas.Lind@miun.se, +46 10 142 84 21, eller professor Cornelia Schiebold, Cornelia.Schiebold@miun.se.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Ansökan ska lämnas in elektroniskt via Mittuniversitetets e-rekryteringssystem via länken nedan och ska innehålla ett fullständigt uppdaterat CV och ett personligt brev som beskriver den sökandes forskningsintressen och erfarenhet inom det relevanta forskningsområdet som anges ovan. Till ansökan bifogas även vidimerade kopior av examensbevis och betyg tillsammans med andra relevanta dokument som refereras till i ansökan.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-05-26.

Tillträde Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander. 
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sundsvall
Län Västernorrlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/963
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2023-05-26

Tillbaka till lediga jobb