Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem

Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem har verksamhet på både Campus Östersund och Campus Sundsvall. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom de ämnen som faller under områdena Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att arbeta med ansökningar av extern forskningsfinansiering, forskning inom testautomatisering och strategiskt arbete med uppbyggnad av forskargruppen Sofware Engineering and Software Engineering Education (SEE) samt viss forskningsadministration. Viss uppdragsutbildning kan förekomma.

Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning samt enligt de krav som beskrivs i Anvisningar för anställning som Universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Sökanden skall ha erfarenhet av forskning inom programvarutestning, ansökningsarbete och forskningsadministration.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

 • Anställningen kräver en god pedagogisk förmåga. Förmåga att kommunicera på svenska och engelska är en förutsättning.

 • God förmåga att kommunicera forskning och överbrygga forskning och grundutbildning.

 • Vidare gäller att den sökande är aktiv som forskare inom området programvarutestning och särskild vikt läggs vid att forskaren är aktiv i nätverk inom området.

 • Den sökande behöver besitta erfarenhet av att publicera på engelska och vid behov handleda studenter i examensarbete.  

Personliga egenskaper

 • Du skall ha en förmåga att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.

 • Du skall vara mål- och resultatorienterad och kunna ändra inriktning när målen ändras.

 • Du skall kunna ta initiativ, starta aktiviteter och uppnå resultat.

 • Du måste kunna samarbeta bra med andra medarbetare.

 • Du behöver ha en god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och kunna anpassa dit sätt att förmedla kunskap ut ifrån människors olika förutsättningar.

 • Du bör vara en person som tar ansvar för dina uppgifter och har en förmåga att själv strukturera och driva dina processer vidare.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med Mittuniversitetets anställningsordning.

Anställning och tillträde
Anställningen omfattar 50 % av heltid under sex månader från och med 23-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsort: Östersund

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Pernilla Ingelsson, pernilla.ingelsson@miun.se eller +46 10 142 83 08, eller proprefekt Pär-Ove Forss, par-ove.forss@miun.se eller +46 10 142 83 89.

Ansökan
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.

Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-03-28

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2023/666
Facklig företrädare
 • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
 • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-03-28

Tillbaka till lediga jobb