Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Ämnet psykologi har sin verksamhet förlagd till Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom psykologins olika områden, som bland annat kognition, inlärning, emotion, arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi mm.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetsadjunkt omfattar framförallt undervisning i våra kliniskt tillämpade kurser på psykologprogrammet. I förekommande arbetsuppgifter ingår både undervisning, kursutveckling och administration. Adjunktstjänsten innefattar arbete med undervisning, exempelvis i form av föreläsningar, seminarier och laborationer, i klassrum eller på distans, examination av kurs mm. Vidare ingår även kursplanering, kursutveckling och administrativa uppgifter, så som schemaläggning, kurskoordination, betygsrapportering mm.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt en kandidatexamen med psykologi som huvudämne, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, samt visat pedagogisk skicklighet (Mittuniversitetets anställningsordning).  Den som anställs som adjunkt ska således vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetet anställningsordning och ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter.

Förutom den allmänna behörigheten för universitetsadjunkter krävs i detta fall även psykologexamen och svensk psykologlegitimation. 

Mycket stor vikt kommer att fästas vid pedagogisk skicklighet, undervisningserfarenhet inom den kliniska psykologins områden, samt relevanta arbetslivserfarenheter som psykolog.

Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift.

Bedömningsgrunder
De sökande bedöms utifrån pedagogisk skicklighet, arbetslivs- och undervisningserfarenhet samt personliga egenskaper. Meriterande är tidigare undervisningserfarenhet på akademisk nivå.

Personliga förmågor
Vi ser att du är en strukturerad och självständig person som har god förmåga att samarbeta och kommunicera.

Upplysningar
Information om anställningen lämnas av prefekt Ulrika Danielsson, tfn. 010-142 84 90, ämnesföreträdare Fredrik Åhs 010-142 87 76, eller studierektor Anna Bjärtå, tfn. 010-142 81 63.

Anställning
Anställningen är ett vikariat på 50% av heltid under 12 månader from 230101 eller enligt överenskommelse.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan
Ansökan ska innehålla meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet och skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-06.

Tillträde 230101 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/2584
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2022-12-06

Tillbaka till lediga jobb