Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

På Mittuniversitetet är forskning inom turismvetenskap främst koncentrerad till destinationsutveckling, digitaliseringens betydelse för turism, evenemang, naturturism, marknadsföring och varumärke, populärkulturturism, ekonomiska effekter, företagande och entreprenörskap, upplevelser och beteenden. 

Arbetsuppgifterna:
Mittuniversitetet söker en vikarierande adjunkt i turismvetenskap. Undervisningen består av att ha kursansvar och undervisa inom campus- och distanskurser med inriktning turism. En del är att ansvara för, undervisa och planera för verksamhetsförlagd utbildning på kandidatnivå. 
I arbetsuppgifterna ingår även att vara handleda uppsatser på kandidat- och masternivå.

Sommaren 2023 genomförs en större turismkonferens av Mittuniversitetet, där ytterligare arbetsuppgifter ingår i tjänsten att organisera och ansvara för olika delar inom konferensen. Utvecklings- och ansvarsuppdrag kan förekomma inom tjänsten, där det även ingår administrationstid och tid för kompetensutveckling.

Behörighet:
Behörig att anställas som adjunkt i turismvetenskap är den som har avlagt masterexamen inom turismvetenskap eller annat ämne med koppling till turism. Behörig är den som genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Mycket god samarbetsförmåga samt god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder:
Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå (campus och distans) på högskolenivå är meriterande, inklusive erfarenhet av att handleda uppsatser på grund- och avancerad nivå. Särskilt meriterande är kunskaper och tidigare undervisning på högskolenivå inom verksamhetsförlagd utbildning, turismens sociokulturella, ekologiska och ekonomiska negativa påverkan samt evenemang. Erfarenhet av att organisera fältarbeten för studenter är också meriterande.

En högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskaper samt visad pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning) är meriterande. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper i turismvetenskap, det vill säga dokumenterade erfarenheter inom turism.

Slutligen, erfarenhet av att organisera evenemang eller konferenser är meriterande.

Personliga förmågor:
Vi ser att du har mycket god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökande i hög utsträckning deltar i möten och ämnesdiskussioner samt bidrar till gemensamma arbetsuppgifter.

Anställning: Tidsbegränsad anställning, vikariat på heltid under 12 månader, med tillträde 1 januari 2023.

Placeringsort: Östersund

Information:
Vidare information om tjänsten lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010-142 86 20.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, dokumentation av tidigare för tjänsten relevanta erfarenheter samt övriga handlingar den sökande önskar åberopa inkl. ev. referenser. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast den 2022-12-05.

Tillträde Tillträde 1 januari 2023.
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/2558
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2022-12-05

Tillbaka till lediga jobb