Mittuniversitetet, Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap innehåller två ämnen, där det största ämnet är pedagogik och det andra är bild. Vi har två stora programområden; lärarutbildning på samtliga nivåer samt det beteendevetenskapliga programmet. Det nationella rektorsprogrammet finns också vid institutionen. Inom ämnet pedagogik har vi också en egen forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor i pedagogik inkluderar undervisning och forskning vid Förskollärarprogrammet. Undervisningen sker både på distans och på campus. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av ämnet. I anställningen ingår 40 procent forskning under två år, kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 4§, Mittuniversitetets anställningsordning.

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten, i termer av erfarenhet av undervisning inom pedagogik, som den vetenskapliga skickligheten.

Vidare beaktas graden av skicklighet att utveckla, leda, genomföra och utvärdera utbildning och forskning samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, utbildning och utvecklingsarbete. God samarbetsförmåga, flexibilitet, social kompetens och kommunikationsförmåga är andra bedömningsgrunder. Vikt fästs också vid administrativ förmåga som t. ex. kursansvar samt förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet av distansundervisning är meriterande.

Personliga egenskaper
Du bör trivas med att arbeta i grupp, men även uppskatta att arbeta enskilt under eget ansvar. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och har mycket god samarbetsförmåga. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i verksamheten.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning  med en omfattning påv100 %. Tillträde enligt överenskommelse. 

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Marcia Håkansson Lindqvist, marcia.hakanssonlindqvist@miun.se eller 010-142 7849 och ämnesföreträdare Jimmy Jaldemark jimmy.jaldemark@miun.se  eller 010-142-82 88. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/utv

Ansökan
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Till ansökan bifogas en forskningsplan (max 8 sidor) där det ska framgå vilka frågeställningar och syfte du har för din planerade forskning samt ur vilket teoretiskt perspektiv och med vilken metodologi studien ska genomföras. Därutöver ska forskningsplanen innehålla en kortfattad forskningsöversikt. Forskningsplanen ska tydligt anknyta till något eller några av institutionens forskningsområden.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2023-01-02.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/2377
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2023-01-02
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb