Mittuniversitetet, Institutionen för psykologi och socialt arbete

Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

Vid Institutionen för psykologi och socialt arbete bedrivs utbildning i socialt arbete på grund, avancerad, och forskarutbildningsnivå. Merparten av ämnets utbildningsuppdrag utgörs av Socionomprogrammet. Socialt arbete vid Mittuniversitetet ser sig som en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Vi har en internationell profilering genom hela utbildningen.

Arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna för universitetslektor hör undervisning i ämnet socialt arbete på grund och avancerad nivå liksom att bedriva egen forskning. Inom ramen för anställningen som universitetslektor kan det förekomma administrativa uppgifter och uppdrag. Vidare förväntas innehavaren bidra till ämnets utveckling. I anställningen ingår administrativ tid och kompetensutveckling i enlighet med gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller närliggande ämnen och visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, Mittuniversitetets anställningsordning).

Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

Den sökande ska kunna utföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket.

Bedömningsgrunder
Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand genom en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Erfarenheter av att erhålla externa forskningsmedel och att leda forskningsprojekt bedöms vara meriterade.

Den pedagogiska skickligheten bedöms genom dokumentering av tidigare undervisningserfarenheter. Genomförd högskolepedagogisk utbildning samt erfarenheter av administrativa uppdrag bedöms vara meriterande.

Personliga egenskaper
Du som söker bör bara självständig och flexibel samt ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, utvecklingsinriktad och analytisk.

Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde
Tillsvidareanställning  med en omfattning på 100%, tillträde enligt överenskommelse.
  

Kontaktperson
Närmare upplysningar lämnas av:

Se även avdelningens hemsida Institutionen för psykologi och socialt arbete.

Ansökan
Till ansökan bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inklusive intyg om vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se instruktioner till sökande i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.


Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-20.

Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/2402
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2022-12-20
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb