Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Företagsekonomin är ett av de största ämnena vid Mittuniversitetet med verksamhet av ungefär lika stor omfattning i Sundsvall och Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt uppdragsutbildningar. Hösten 2022 startar ett civilekonomprogram med två fördjupningsinriktningar: marknadsföring & affärsutveckling samt redovisning & finansiering. Den företagsekonomiska forskningen i Sundsvall har särskild koppling till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) med inriktning mot främst bank, försäkring, pension, fastighet, revision och strategiska nätverk. Forskningen i Östersund är profilerad mot entreprenörskap, regional och lokal utveckling, företagsutveckling och turism.

Institutionen utlyser inom ämnet företagsekonomi en licentiandtjänst inom forskningsprojektet ” Enhancing entrepreneurship in rural areas through local food systems” finansierat av Kamprad forskningsstiftelse. Projektet undersöker med både kvalitativa och kvantitativa metoder hur kopplingen mellan entreprenörskap, kulturella och kreativa näringar och lokala livsmedelssystem kan bidra till hållbar regional och lokal utveckling. Syftet är således att belysa och analysera lokala livsmedelssystems styrkor, möjligheter, svagheter och utmaningar. Den specifika inriktningen på arbetet formuleras i samråd med handledare.

För anställningen är det meriterande att den sökande har en akademisk och/eller praktisk bakgrund inom entreprenörskap och har en förtrogenhet inom de kulturella och kreativa näringarna, gärna med koppling till livsmedelssystem. Det är även meriterande om den sökande har erfarenhet av empirinära studier och samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Av vikt är att licentiandstudenten kan bidra till den verksamhet som bedrivs på universitetet, till exempel inom utbildning och administration, samt till forskarutbildningsmiljön genom att finnas på plats på stationeringsorten. Anställningen är tänkt att leda fram till licentiatexamen, men kan eventuellt förlängas till att inkludera tid fram till doktorsexamen.

Arbetsuppgifter

Forskarstudier om minst 80 % samt administration och/eller undervisning om upp till 20 % under två och ett halvt år.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att den sökande har allmän behörighet (examen på avancerad nivå) och särskild behörighet. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som behörighetskraven görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Urval sker enligt följande kriterier: För anställning krävs dokumentad fallenhet för forskning, uppvisad i kandidat- och/eller magisteruppsats och andra skriftliga prestationer, samt god förmåga att arbeta självständigt. Ansökan ska åtföljas av en projektskiss (två-fyra A4-sidor), vilken ska innehålla en idé kopplad till projektets inriktning och en tänkt planering av hur idén ska kunna genomföras. Se projekthemsida för mer information om projektet: https://www.miun.se/ Forskning/forskningsprojekt/pagaende-forskningsprojekt/enhancing-entrepreneurship-in-rural-areastthrough-local-food-systems/

Personliga förmågor

Vi ser att du är en kritisk tänkande person som gillar utmaningar, har god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Andra egenskaper som ökar vikten av att du är resultatinriktad, har förmåga att samarbeta och är tydlig i kommunikationen med andra.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se, 010- 142 86 20 eller ämnesföreträdare Peter Öhman, peter.ohman@miun.se, 010-142 86 77.

Information finns även på www.miun.se/jobb/ .

Anställning och tillträde

Denna anställning avser en heltidsanställning under två och ett halvt år och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Stationeringsort: Östersund

Lön: Ingångslönen fastställs enligt en för Mittuniversitetet lokalt avtalad lönestege för doktorander.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de tidigare som anges i högskoleförordningens 5 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan

Ansökan med styrkt meritförteckning, en beskrivning av den sökande, examensbevis, uppsats (er) och andra relevanta publikationer, den kortfattade projektskissen om två-fyra sidor, samt något om varför han eller hon anser sig vara rätt person för anställningen.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-12-15.

 

Tillträde 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/2386
Facklig företrädare
  • Lollo Ljuslin, Fackförbundet ST/TCO, 010-1427914
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
Sista ansökningsdag 2022-12-15
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb