Mittuniversitetet, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Inom ämnet turismvetenskap studeras turismens roll i samhället, vad som karaktäriserar och påverkar företag som erbjuder turisttjänster, varför människor reser och hur de beter sig och vilka effekter turism skapar. Forskning om turism bedrivs inom ramen för forskningscentret ETOUR, https://www.miun.se/etour, vid Mittuniversitetet. ETOUR erbjuder en mångvetenskaplig och internationell miljö med ca 40 medarbetare.

Projektbeskrivning:
Inom ramen för samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun har ETOUR Research Centre erhållit finansiering för projektet Making the socio-economic impacts of regional events accessible, understandable, and communicable for policymakers. Projektet bygger på tidigare års forskning om ekonomiska och sociala effekter av evenemang och kommer att löpa under kalenderåret 2023.

Projektet har två huvudsakliga syften; i) utforma modeller för att tillgängliggöra och kommunicera ekonomiska effekter av evenemang, samt ii) evenemangsarv, hållbarhet och regionala effekter. Med denna annons söker vi någon som kan ansvara för projektets första syfte (utforma modeller för att tillgängliggöra och kommunicera ekonomiska effekter av evenemang).

Arbetsuppgifterna för denna tjänst inkluderar att:

  • planera och genomföra projektet Making the socio-economic impacts of regional events accessible, understandable, and communicable for policymakers, med fokus på projektets första syfte
  • vid behov och utrymme i tjänst assistera i andra turismrelaterade forskningsprojekt
  • samverka med andra aktörer i projektet
  • löpande hålla i dialog med uppdragsgivaren
  • rapportera och kommunicera projektets resultat både populärt och vetenskapligt.

I tjänsten kan även komma att ingå administration, undervisning och arbete i andra turismrelaterade forskningsprojekt, men inte mer än 20% av arbetstiden.

Kvalifikationer:
För denna tjänst krävs doktorsexamen inom ett för arbetsuppgifterna relevant samhällsvetenskapligt ämnesområde. Stor vikt läggs vid ämneskunskaper och tidigare erfarenhet inom områden såsom turism, evenemangsturism, evenemangseffekter, utvärdering och regional utveckling.

Mycket god samarbetsförmåga samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav. Påvisad erfarenhet av projektledning och ledarförmåga inom forskning är meriterande.

För att kvalificeras för en forskartjänst (vikariat) ska den sökande ha en doktorsexamen som erhållits högst tre år innan ansökningsdatum, sjukfrånvaro och föräldraledighet räknas dock bort från denna treårsperiod.

Personliga förmågor:
Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ, kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö, därför förutsätts att den sökanden i hög utsträckning närvarar på kontoret vid universitetet.

Anställning: Tidsbegränsad (vikariat) anställning 100% under 12 månader.

Tillträde: 15 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Stationeringsort: Östersund

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, daniel.laven@miun.se samt ETOURs verksamhetsledare Robert Pettersson, robert.pettersson@miun.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Till ansökan ska bifogas:
Ett personligt brev som beskriver varför ansökan görs och kvalifikationer i relation till tjänsten. Ett aktuellt CV, kopior av relevanta studiebevis och diplom (masterexamen, fil. dr.).

Forskningsmeriter:
Kopia på doktorsavhandling. Även en komplett lista över alla övriga publikationer ska bifogas med en anvisning om vilka av dessa den sökande vill inkludera i ansökan. Utöver doktorsavhandling kan du bifoga upp till 3 publikationer. Spridningskvalifikationer, inklusive deltagande i kommittéer, styrelser eller deltagande i organisationer och liknande. Ytterligare kvalifikationer i relation till positionen. Referenser/rekommendationer.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, senast 2022-12-01.

Tillträde 15 januari 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/2191
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-1428809
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-1428371
Sista ansökningsdag 2022-12-01

Tillbaka till lediga jobb