Mittuniversitetet, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Universitetet är beläget mitt i södra delen av Saepmie. Vi finns i Sjädtavallie /Sundsvall och Staare/Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i sydsamiskt område.

Nätverket Båskoes är universitetsövergripande och fungerar som en nod för forskare vid Mittuniversitetet och representanter för samiska organisationer, där vi möts i ett gemensamt intresse för samiskt samhälle, kultur och historia. Organisatoriskt är nätverket lokaliserat vid fakulteten för humanvetenskap. Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Östersund och Campus    Sundsvall. Vid fakulteten forskas och erbjuds utbildning inom historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket, religionsvetenskap, genusvetenskap, kriminologi, sociologi och statsvetenskap. Projektassistenten anställs i ämnet genusvetenskap. Genusvetenskap ingår, tillsammans med sociologi, i en enhet inom Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV). Ämnet genusvetenskap är ortsövergripande och finns lokaliserat i Sundsvall och Östersund. Den utlysta visstidsanställningen lokaliseras i Östersund. I ämnet ges utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är inriktad mot arbetslivsforskning, risk- och krisforskning samt genusforskning. Arbetet som forskningsassistent bedrivs inom ramen för nätverket Båskoes verksamhet och sker i samarbete med Stiftelsen Gaaltije (För mer information se https://www.gaaltije.se/).

Arbetsuppgifter:
Till arbetsuppgifterna hör att arbeta som assistent i forskningsprojekt, uppgifterna kan även innefatta att assistera vid undervisning i genusvetenskap och/eller sociologi. Innehavaren av anställningen förväntas genom sin verksamhet bidra till utvecklingen av samisk forskning och utbildning vid Mittuniversitetet. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet:
Behörig att anställas som projektassistent är den som innehar kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Den sökande ska kunna utföra administrativa arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, såväl svenska som engelska.

Bedömningsgrunder:
Utbildning i genusvetenskap, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne på kandidat- och magisternivå är meriterande. Kunskaper om det samiska samhället och samiska språkkunskaper är meriterande.          

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställning i 6 månader med omfattningen 60% av heltid. Tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse, dock längst till och med 2022-08-31.

Anställningsort: Östersund

Information:
Upplysningar lämnas av prefekt Pär Olausson, mailto:par.olausson@miun.se eller tfn 010-142 85 47, studierektor Elin Montelius, mailto:elin.montelius@miun.se eller tfn 010-142 81 88 samt av universitetets samordnare för Båskoes samt ämnesföreträdare Angelika Sjöstedt, mailto:angelika.sjostedt@miun.se eller tfn 010-1428279.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, samt eventuella arbetsprover.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-02-14.

Tillträde Tillträde 2022-03-01 eller efter överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning tillämpas
Sysselsättningsgrad 60 %
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2022/166
Facklig företrädare
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
  • Ummis Jonsson, Saco, 010-142 88 09
Sista ansökningsdag 2022-02-14
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb