Mittuniversitetet, Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT) har sin verksamhet på Campus Östersund. Institutionen utbildar och bedriver forskning inom maskinteknik/sportteknologi, kvalitetsteknik och ledarskapsutveckling.

Sports Tech Research Centre vid Institutionen för kvalitets- och maskinteknik är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bedriver forskning inom innovativ utveckling och verifiering av produkter, material, teknik och metoder, främst mot sport- och outdoorföretag, sjukhus och industri. Forskningen omfattar även medicinska applikationer, utrustning för funktionsnedsatta och additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive material- och processutveckling. Centrumet har flera tekniskt avancerade labb, varav några är världsunika.

Arbetsuppgifter:
Den rekryterade forskaren kommer att forska kring samspelet mellan utrustning och människa i samband med utövande av idrott, sport och friluftsliv vid Sports Tech Research Centre. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till den strategiska utvecklingen av centrumet, medverka i ansökningar om forskningsmedel för ökad extern finansiering, stärka det internationella nätverket och stötta den interna meriteringen av doktorander och forskare.

Behörighet:
För anställning som forskare krävs doktorsexamen inom maskinteknik eller ett närliggande ämnesområde, i enlighet med de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning.

Bedömningsgrunder:
Den sökande skall ha väl dokumenterad kompetens inom området sportteknologi med tyngdpunkt på mätsystem och implementering av sådana i samband med forskning i utrustningars funktion inom rörelse hos människa. Speciellt meriterande är tidigare forskning rörande funktionsvariation och parasport. Meriterande är också en dokumenterad erfarenhet av ansökningar av finansiering inom ovanstående områden.

Anställning och tillträde: Tidsbegränsad anställningen med omfattning 10% av heltid från och med 2022-02-01 eller enligt överenskommelse, under som längst 12 månader.  

Anställningsort: Östersund.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Kontaktperson: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Fredrik Ståhl, fredrik.stahl@miun.se och professor Mikael Bäckström, mikael.backstrom@miun.se. Se även hemsidan för Sports Tech Research Centre www.miun.se/sports-tech-research-centre.

Ansökan:
Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inklusive intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2022-01-31.

Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Sysselsättningsgrad 10 %
Ort Östersund
Län Jämtlands län
Land Sverige
Referensnummer MIUN 2021/2843
Facklig företrädare
  • Ummis Jonsson, SACO, 010-142 88 09
  • Per Bergman, Fackförbundet ST, 010-142 83 71
Sista ansökningsdag 2022-01-31
Logga in och sök jobbet

Tillbaka till lediga jobb